Biogas Väst

Biogas Väst är ett regionalt samarbete för ökad produktion och användning av biogas i Västra Götaland. Biogas Väst är en samverkansplattform mellan olika aktörer i biogaskedjan, från kommuner och energibolag till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning.

Biogas i Västra Götaland

Västsverige ligger idag i framkant internationellt sett inom biogasområdet. Här hittar du aktuella fakta och statistik över produktion och användning.

Västsverige är den region tillsammans med Skåne som har störst potential för produktion av biogas från avfall. Även inom förgasning av skogsråvara är Västsverige världsledande på forskning och utveckling. En viktig bidragande faktor till Västsveriges ledande position är en stark samverkan mellan de olika aktörerna i biogaskedjan genom Biogas Väst som byggts upp ända sedan starten i slutet av 1990-talet.

The road forward

En film om Biogas Väst och biogasutvecklingen i Västra Götaland

Fakta om biogas i Västra Götaland

 • Vi har en väl utbyggd infrastruktur där 8 av 10 invånare i länet har en gastankstation i sin kommun.
 • En unikt hög andel av producerad biogas uppgraderas och används till fordonsgas.
 • Hela 79 % av såld fordonsgas var förnybar biogas år 2016
 • Världens första tankstation för flytande gas invigdes 2010 vid Stigs Center i Göteborg.
 • Under 2012 producerades för första gången flytande biogas i Sverige och det skedde i Lidköping.
 • GoBiGas i Göteborg är den första större förgasningsanläggning som byggs i världen.
 • Volvo var först i världen med att lansera en lastbil med metandieselteknik.
 • Den gas som säljs av FordonsGas Sverige AB är världens första svanenmärkta drivmedel.
 • På lantbrukssidan har en framgångsrik klustermodell utvecklats med tre goda exempel (Brålanda, Vårgårda-Herrljunga och Falköping) och fler på gång.

Statistik för Västra Götaland

 • 44 rötningsanläggningar och en förgasningsanläggning (2018)
 • 12 uppgraderingsanläggningar (2018)
 • 312 GWh producerad biogas 2018 (-2% mot 2017)
 • 255 GWh såld fordonsgas, varav 79% biogas (2016)
 • 50 publika tankstationer (2018)
 • 2 tankstationer för flytande fordonsgas, det har ansökts om fler och det förväntas byggas fler inom det närmsta året (2018). 
 • I slutet av 2018 var 8 952 gasdrivna personbilar i trafik i Västra Götaland (42 463 nationellt). I hela landet var också 9367 lastbilar och 2522 bussar i trafik i slutet av 2018.

Källa: SCB, Energimyndigheten och Transportstyrelsen

Biogasanläggningar och tankställen

Energigas Sverige kan du hitta information om fordonsgas och alla tankställen i Västra Götaland och övriga Sverige.