Stöd för energiåtgärder i företag

Vill du minska energianvändningen och kostnaderna i ditt företag? Vi hjälper er att hitta rätt bland stöd och metoder och ger förslag på hur ni kan använda energi mer effektivt.
fordjupande_stod.png

Fördjupande stöd inom energieffektivisering

Har ditt företag genomfört en energikartläggning? Och vill nu göra mer? Det kan finnas flera hinder som kan göra att ditt företag inte kommer vidare så som ekonomi, kunskap eller teknik. Det finns stöd att söka för att på olika sätt överbygga dessa hinder. Så att ditt företag kan bli ännu mer energieffektivt.

Ditt företag kan ansöka om finansiellt stöd för till exempel merkostnaden vid energieffektivisering, för att höja kompetensen hos personalen, ta in konsulthjälp, göra en studie inför en investering samt mycket mer. Vi på energikontoret hjälper dig att hitta rätt fördjupande stöd inom projektet Teknikutveckling och innovation. Vi hjälper till vid ansökan till Energimyndigheten och i det fortsatta energiarbetet.

Vem kan söka stöd?

Stöden vänder sig till små och medelstora företag och erbjuder en rad olika möjligheter. Som mest kan ditt företag få upp till 70 procent av kostanden i stöd för åtgärder som leder till energieffektivisering. Ett grundkrav är att ditt företag genomfört en energikartläggning.

Vad kan mitt företag få stöd för?

Det finns många olika saker som företag kan få stöd för, dessa har delats in i fyra övergripande områden:

  • Åtgärder för energieffektivisering. Är kostnaden för ett energieffektivare alternativ större? Ditt företag kan då få stöd för att minska den extra kostnaden. Här hittar du också stöd för företag som vill undersöka sina möjligheter inför en energieffektiv investering.
  • Organisations- och processinnovation. För de företag som vill utveckla sitt arbetssätt, och arbeta både smartare och mer energieffektivt.
  • Konsulttjänster och kunskapshöjande insatser. Saknar ditt företag kunskap för att bli mer energieffektiva. Få stöd för att ta in hjälp utifrån eller för att höja kompetensen bland personalen.
  • Stöd till innovation och experimentell utveckling. Arbetar ditt företag med energieffektiva produkter eller tjänster men behöver rådgivning eller genomföra tester så finns möjlighet till stöd inom detta område.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer och hjälper dig vid ansökan, och stödjer ditt företag i genomförandet av det ni vill göra för att bli mer energieffektiva.

Mer information om stöden och hur du ansöker hittar du hos Energimyndigheten.

 

Stöden erbjuds inom projektet Teknikutveckling och innovation som finansieras av Energimyndigheten och Europeiska regionala utvecklingsfonden via Nationella regionalfondsprogrammet. Vi på energikontoret informerar om och stödjer företag vid ansökan av stöden. Vi hjälper också små och medelstora företag i arbetet med energieffektivisering. Detta görs med finansiering från projektet Regionala noder inom det Nationella regionalfondsprogrammet.