Biogas Väst

Biogas Väst är ett regionalt samarbete för ökad produktion och användning av biogas i Västra Götaland. Biogas Väst är en samverkansplattform mellan olika aktörer i biogaskedjan, från kommuner och energibolag till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning.

Genomförda aktiviteter 2017

En rad seminarier har anordnats under 2017 inom ramen för eller med finansiering från Biogas Väst. Här kan du ta del av dokumentation och presentationer från dessa tillfällen

2017-11-21 Vad händer på nationell nivå?

På efterfrågan från flera i nätverket bjöd Biogas Väst in till ett frukostseminarium om aktuella frågor på nationell nivå den 21 november 2017 i Göteborg.

2017-10-06 Biogas för framtiden – regional utveckling och cirkulär ekonomi i dag och imorgon

2017 års Biogas Väst-konferens hölls i Göteborg den 6 oktober. Presentationer och film från konferensen hittar du här. Programmet innehöll allt från en europeisk utblick till senaste nytt från mångfalden av västsvenska aktörer och projekt.

2017-06-08 Rundabordssamtal om vad regionerna kan göra i biogasutvecklingen

Västra Götalandsregionen och Region Skåne bjöd utvalda regioner och landsting till ett rundabordssamtal om vad regionerna kan göra för biogasutvecklingen.

2017-05-31 Workshop om möjligheterna för biogas som processenergi

Intresset för att använda biogas inom andra sektorer än som drivmedel till fordon har ökat den senaste tiden.