Biogas Väst

Biogas Väst är ett regionalt samarbete för ökad produktion och användning av biogas i Västra Götaland. Biogas Väst är en samverkansplattform mellan olika aktörer i biogaskedjan, från kommuner och energibolag till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning.

Goda exempel kring biogas i Västra Götaland

Här hittar du några goda exempel kring biogas i västra götaland

Renare tvätt med biogas
I juli 2017 påbörjade Berendsen Textil en satsning på klimatsmartare tvätterier. Då byttes naturgasen ut mot biogas på ett antal tvätterier i landet, bland annat på tvätteriet i Angered, Göteborg. Syftet var att fasa ut och minska utsläppen av fossila bränslen. Bytet resulterade i att verksamhetens koldioxidutsläpp under resterande delen av 2017 minskade med totalt 1965 ton CO².  I september 2018 meddelar Berendsen att avtalet med energibolaget Ørstedt har förlängts i ytterligare två år.
 
Regionens utveckling behöver biogas
Ett breddat och gränsöverskridande samarbete ska öka användningen av biogas. Västra Götalandsregionen driver frågan om långsiktiga nationella spelregler för branschen. – Biogasen är bra för miljön och för hela regionens utveckling. Vi måste hitta fler och nya användare av biogas, säger Kristina Jonäng, ordförande (C) i Västra Götalandsregionens miljönämnd.
 
Tung transport och flytande biogas
Produktionen av flytande biogas är igång. Både Scania och Volvo har lanserat euro 6 gasmotorer för tunga lastbilar, och utbyggnaden av tankställen har tagit fart. – Äntligen kan de tunga transporterna börja använda flytande metan som drivmedel, säger Bo Ramberg, processledare Biogas Väst och tidigare VD för FordonsGas
 
Fyrbodal går Hela Gröna Vägen
Kommunerna är motorn i omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Efter ett målmedvetet förankringsarbete är Fyrbodals alla 14 kommuner med på banan. – Nu fortsätter vi att stötta kommunerna och jobbar även på att få med oss näringslivet, säger Morgan Ahlberg, projektledare för Hela Gröna Vägen.
 

Forskare visar på ökade möjligheter för förnybara drivmedel i Västra Götaland (2015)
En mix av olika drivmedel och en kraftigt ökande andel biodrivmedel i framtiden. Det kan bli verklighet visar rapporten “Förnybara drivmedel I Västra Götaland – utmaningar och möjligheter” från f3.
 
Synade argumenten för användning av biogasDe flesta tycker att biogas är bra men många ställer frågan: Stämmer det som sägs om biogasens nyttor fortfarande? Det har varit utgångspunkten för ett projekt med aktörer från hela biogaskedjan, framförallt från Västsverige. Man arbetade tillsammans för att identifiera målgrupper och områden där argumenten för biogas behöver förtydligas.
 

Biogas Brålanda fick igenom lagändring på EU-nivå (2014)
Innovatum har haft en stor betydelse i uppbyggnaden av Biogas Brålanda, det unika konceptet för framställning av biogas från gödsel och livsmedelsrester. Nu har Biogas Brålanda gjort skillnad för inte bara Sveriges utan hela EU:s biogasproducenter.