Jobba hos oss

Vi tar gärna emot spontanansökningar. Läs mer nedan om vad vi letar efter hos dig som vill jobba hos oss, skriva exjobb eller göra praktik.

Energikontor Väst har idag närmare 15 anställda på vårt kontor i Göteborg. Majoriteten arbetar som projektledare inom områdena energieffektivisering, förnybar energi och hållbarhet. Vi driver nätverk och ger stöd till organisationer inom offentlig sektor och gentemot företag. Vi arbetar systematiskt med att initiera, koordinera och genomföra projekt som ska leda till ökad energieffektivisering, tillförsel av förnybar energi och ett hållbarare samhälle. 

söka jobb hos oss

Vi söker personer som vill arbeta aktivt med hållbar samhällsutveckling och omställning till ett hållbart energisystem. Våra anställda har olika bakgrunder men några exempel på erfarenheter som ligger i linje med vår verksamhet är: miljövetenskaplig utbildning, ingenjörsutbildning, utbildning i industriell ekonomi, arbete som miljöstrateg eller energi- och klimatrådgivare. 

Grundläggande egenskaper är ett personligt intresse för energi-, miljö- och hållbarhetsfrågor, goda sociala färdigheter och förmåga att ta till sig och tillämpa ny information. Meriterande är erfarenhet av projektledning, av arbete i offentlig sektor och goda kunskaper om hur kommuner, regioner och andra politiska organisationer fungerar.

Skicka spontansökan med cv till: info@energikontorvast.se

Göra exjobb eller praktik hos oss

Vi tar periodvis och i mån av resurser emot exjobbare och praktikanter som studerar inom områden som ligger nära vår verksamhet. Kontakta oss gärna på info@energikontorvast.se om du vill göra ditt exjobb eller din praktik hos oss. Berätta inom vilket område du studerar och vad du kommer att fokusera på i ditt arbete.