Biogas Väst

Biogas Väst är ett regionalt samarbete för ökad produktion och användning av biogas i Västra Götaland. Biogas Väst är en samverkansplattform mellan olika aktörer i biogaskedjan, från kommuner och energibolag till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning.

Sveriges produktion av biogas kan bli sju gånger större

Sverige bör besluta om ett produktionsmål på 10 TWh biogas till 2030. Det är ett av de viktigaste förslagen från Biogasmarknadsutredningen, som i veckan presenterade sitt slutbetänkande.

Nu har Biogasmarknadsutredningens slutbetänkande lämnats in till energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Ett av de viktigaste förslagen är att Sverige ska sätta upp ett produktionsmål för biogas på 10 TWh till 2030. Den samhällsekonomiska nyttan skulle med råge överstida kostnaderna för insatsen - och klimatutsläppen skulle minska kraftigt, skriver huvudutredaren Åsa Westlund i en debattartikel i Dagens Nyheter.

För att uppnå alla de nyttor som genereras av biogasen föreslås ett antal punkter som ska komplettera rådande skatteundantag:

1. Gödselgaspremie, 40 öre/kWh
2. Uppgraderingspremie, 20-30 öre/kWh
3. Förvätskningspremie, 10-15 öre/kWh
4. Finansiella verktyg till producenter av biogas
5. Premie för andra tekniker än rötning (läs: förgasningsteknik, exempelvis GoBiGas)

Läs hela debattinlägget hos Dagens Nyheter

Läs hela slutbetänkandet Mer biogas! För ett hållbart Sverige.

 

Fler nyheter

Vi har bytt kontor!

From 1 Maj 2020 sitter vi på ny adress. Dock bara ett par hus bort från det gamla kontoret. Du hittar oss på Arvid Hedvalls gata 4, på Chalmersområdet. Våning 5. 

Gör klimatsmarta materialval i byggandet!

Genom projektet S2C arbetar Energikontor Väst och övriga projektpartners med utvecklingen inom hållbart byggande där avsikten är att starkt minska klimatpåverkan då vi bygger nytt eller då vi renoverar. 

Fixa laddplats hjälper företag att ordna elbilsladdning

Antalet elfordon i Sverige ökar kraftigt och kommer att öka ännu mer de närmaste åren. Med det ökar behovet av att kunna ladda sin bil - även under arbetstid. I sin senaste upplaga riktar sig projektet Fixa laddplats till företag som vill ordna elbilsladdning på jobbet.

Hemköp Nordenskiöldsgatan sparar 35% efter energibesparande åtgärder

Ola Andersson ägare på Hemköp Nordenskiöldsgatan kontaktande Energikontor Väst i slutet av 2019 med några frågor kring att söka ekonomiskt stöd för energieffektivisering i sin butik. Totalkostnad för projektet var budgeterat till ca 6 miljoner kr där utbyte av kyl- och frysmöbler samt kompressorer som drevs av köldmedium R404A beräknades utgöra cirka hälften av kostnaderna.

Välkommen till uppstart av Kommunsamverkan hållbart byggande

Detta webinarium ska berätta om möjligheter och det ska hjälpa oss att förstå hur vi och andra tillsammans kan vara stöd för framsteg inom det offentliga byggandet. Anmäl dig nu!