Organisation

Energikontor Västs huvudman är från 1 januari 2019 Innovatum. Innovatum är en Science Park för utveckling av kunskap, företagande och innovation och är en stiftelse med underliggande bolag. På Innovatum finns bland annat ett Science Center, inkubator och projektarena. Läs mer på www.innovatum.se.

Energikontor Väst drivs inom ramen för projektarenan där vi genom samverkans- och utvecklingsprojekt främjar omställningen till energieffektivisering och förnybart energisystem. Inom Energikontor Väst drivs också de tre kunskapsplattformarna: Biogas Väst, Sol i Väst och Power Väst (vindkraft).

På Energikontor Väst arbetar en verksamhetsledare, innovations- och projektutvecklare, kommunikatörer samt projekt/processledare för respektive projekt, nätverk och kunskapsplattformar.