”För sjöfarten finns det bara saker att vinna på att energieffektivisera"