Naturvårdsverket utreder hanteringen av biogas i EU:s utsläppshandelssystem.