Biogas Väst

Biogas Väst är ett regionalt samarbete för ökad produktion och användning av biogas i Västra Götaland. Biogas Väst är en samverkansplattform mellan olika aktörer i biogaskedjan, från kommuner och energibolag till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning.

Material Biogas Väst

Här hittar du rapporter och publikationer mm. som tagits fram inom ramen för samverkansplattformen Biogas Väst och projekt som genomförts inom biogasområdet med projektmedel från Västra Götalandsregionen.

Du hittar rapporterna i länklistan till höger här på sidan.

Saknar du någon rapport är du välkommen att kontakta oss!