Samverkan

Energikontor Väst samverkar med flera aktörer, både i regionen och nationellt. Några organisationer som vi samarbetar med är kommunerna i Västra Götaland, Energimyndigheten, Västra Götalandsregionen, Fastighetsägarna GFR, Miljösamverkan, Ekocentrum, Chalmers, Miljöbron, Västsvenska Industri- och Handelskammaren, Innovatum, Svensk Solenergi, PellSam, EnergiGården, Ledarna, Svensk Fjärrvärme m fl.

Dessutom arbetar vi tillsammans med flera företag inom hållbar utveckling.

Vi tycker att samverkan är väldigt viktigt för att nå ett hållbart samhälle och vill gärna arbeta tillsammans med andra myndigheter, kommuner, företag och organisationer. Kontakta gärna verksamhetsledningen för att diskutera hur vi kan göra skillnad – tillsammans!