Sol i Väst

Sol i Väst är ett nätverk där offentliga aktörer tillsammans bygger upp kompetens och erfarenheter om solcellsutbyggnad. Nu söker vi nya offentliga organisationer som vill delta i nätverket.
fribo_1_omgjord.jpg

Vi bygger solel i Västra Götaland

Inom solelplattformen Sol i Väst bygger vi upp kompetens och erfarenheter om solcellsinstallationer hos privata och offentliga aktörer. Vi arbetar med nätverk där deltagarna lär sig om och bygger solelanläggningar. Både kommuner, kommunala bolag och privata fastighetsägare kan delta i våra nätverk – kontakta projektledare Fredrik Bergman för mer information.

Sol i Väst är ett regionalt projekt med målet att bygga upp beställarkompetensen hos privata företag och offentliga aktörer så att de på egen hand kan upphandla och förvalta solcellsanläggningar. Parallellt med detta vill vi utveckla kompe­tensen hos beställare som redan har grundläggande erfarenhet inom området. Arbetet i projektet bedrivs i  nätverk, på basnivå respektive avancerad nivå – med ett utbyte av kunskap och erfarenheter mellan nätverken.

Som en konsekvens av att deltagarna höjer sin kompetens installerar de också fler solcellsanläggningar, vilket skapar omsättning och fler arbetstillfällen i branschen, samt bidrar till att nå våra energipolitiska mål på en lokal, regional och nationell nivå.

Offentliga och privata deltagare

Bland nätverksdeltagarna finns bland andra enskilda kommuner, kommunala bostadsbolag och energibolag. Vi driver också i samarbete med Fastighetsägarna GFR nätverk för privata fastighetsägare. Sol i Väst finansieras av Ener­gimyndigheten, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Fastighetsägarna GFR.

Bygger vidare på tidigare projekt

Sol i Väst bygger på projektet Soluppgång i Väst som bildades redan 2005. Där hade vi på Energikontor Väst (som då hette Hållbar Utveckling Väst) en roll som koordinator med målet att öka användningen av solenergi i Västra Götaland och stimulera tillväxten av solföretag i regionen. År 2005 var solvärme fortfarande mycket vanligare än solel i Sverige. Totalt sett i världen installerades 2005 drygt 1 gigawatt (GW) solceller i världen. Det motsvarar effekten hos ett enda kärnkraftverk.

Soluppgång i Väst ledde fram till första omgången av Sol i Väst som pågick 2013–2016. Då hade branschen har gått från solvärme till en större andel solel. Målgruppen var offentliga aktörer och målsättningen var att höja kompetensen inom solenergi hos beställarorganisationer. Deltagarna var med i ett nätverk för att dra nytta av den samlade kompetensen och erfarenheten. Totalt installerades 4400 kvadratmeter solceller av 15 deltagande organisationer i Sol i Väst. Projektet Sol i Väst fick utmärkelsen årets prestation av branschorganisationen Svensk Solenergi.

Ett bredare perspektiv

Sol i Väst 2016–2019 bygger vidare på det koncept som utvecklades i första omgången av projektet. Aktiviteterna lämnar utrymme för aktörer med olika intressen – elnätsägare, installatörer, beställare, konsulter – att diskutera med varandra och hitta lösningar för att stärka den regionala utvecklingen inom solel.

Sol i Väst har en egen webbsida på www.solivast.nu

Finansiärer

         

Relaterade nyheter

Seminariedag Sol i Väst: Framtidsscenarier för sol, energisystem och samhälle

Vilka utmaningar möter framtidens elnät? Hur planerar vi för mer förnybar energi? Hur får vi bra lönsamhet i solceller? Den 17 oktober är du välkommen till en spännande seminariedag om solens roll i energisystemet, där vi sammanfattar tre spännande år i projektet och blickar framåt - mot en förändrad elmarknad, ett hållbart energisystem och det fortsatta arbetet i vårt solelprojekt Sol i Väst. Till hela programmet och anmälan!

"Solceller för mindre aktörer" - regler, teknik och ekonomi för dig som vill producera egen solel

Taklutning, väderstreck och anläggningsstorlek - en villaägare, bostadsrättsförening eller ett företag som vill börja producera egen solel ställs inför många frågor. I rapporten "Solceller för mindre aktörer" hittar du information om regler, teknik och ekonomi vid installation av en småskalig solcellsanläggning.

Storsatsning på solel för fastighetsägare i Västra Götaland

Nu tar Västsveriges privata fastighetsägare tag i solenergifrågan på allvar. Med finansiering från Länsstyrelsen i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen och Fastighetsägarna GFR startas nu en omfattande och unik utbildning för att få fler fastighetsägare att våga investera i solel.

Nu lanserar vi webbplattformen för Sol i Väst

Efter ett intensivt arbete under hösten är nu solelprojektet Sol i Västs webbsida på plats (www.solivast.nu). Det är en plattform för information om projektet, men kanske ännu mer en kunskapskälla för offentliga organisationer (och andra) som är på gång med solcellsinstallationer.

Första solelanläggningen i Sol i Väst II installerad

410 m² solceller som ger el till äldreboendet Solrosen - först ut att installera och slutbesiktiga en solelanläggning inom Sol i Väst II blev Stubo i Ulricehamn.

”Solceller för villatak” - regler, teknik och ekonomi för dig som vill producera egen solel

Taklutning, väderstreck och anläggningsstorlek - en villaägare som vill börja producera egen solel ställs inför många frågor. I rapporten ”Solceller för villatak” hittar du information om regler, teknik och ekonomi vid installation av en småskalig solcellsanläggning i Sverige.

"Det kan i princip inte bli bättre förutsättningar att investera i solel än nu"

Låga priser på solceller, hög verkningsgrad, bra subventioner – den första träffen med solelprojektet Sol i Väst var fylld av inspirerande exempel och argument för att installera solceller. Men också handfasta tips om hur projektdeltagarna ska komma igång med sitt arbete.