Sol i Väst

Sol i Väst är ett nätverk där offentliga aktörer tillsammans bygger upp kompetens och erfarenheter om solcellsutbyggnad. Nu söker vi nya offentliga organisationer som vill delta i nätverket.

Sol i Väst 2013-2016

Mellan 2013 och 2016 drevs den första perioden av projektet Sol i Väst, som var en överenskommelse som syftade till att få kommuner och organisationer i Västra Götaland att investera i solcellsanläggningar. Målet var att de 23 deltagarna tillsammans skulle installera 4000 kvadratmeter solceller till juni 2016. Syftet var dessutom att inspirera fler organisationer att satsa på egen solel. Överenskommelsen leddes av Skövde kommun. Projektet fortsätter i en fördjupande process, med start oktober 2016, även då under namnet Sol i Väst.
 

Dokumentation och information OM Sol i Väst 2013-2016

Sol i Väst 2013-2016

Träff 1: Förstudie - dokumentation

Träff 2: Upphandling och teknik - Dokumentation

Träff 3 - Besiktning, Drift och Datauppföljning: Dokumentation

Träff 4 - Erfarenheter, Lönsamhet och framtiden: Dokumentation

Träff 5 - Sol i Väst avslutningskonferens: Dokumentation