Låt fakta styra ditt energiarbete

Sätt upp energimål och identifiera de kritiska indikatorerna. Energimålen ska vara specifika och mätbara för verksamheten. Energimål behöver också kunna …

Läs mer