Ny rapport från BeBo om brandsäkerhet och solcellsanläggningar

Bland annat har frågan diskuterats bland landets Energi- och klimatrådgivare som ofta rådger privatpersoner och företag kring just installation av …

Läs mer