Antalet elfordon i Sverige ökar kraftigt och kommer att öka ännu mer de närmaste åren. Med det ökar behovet av att kunna ladda sin bil - även under arbetstid. I sin senaste upplaga riktar sig projektet Fixa laddplats till företag som vill ordna elbilsladdning på jobbet.

̶  Behovet av att ladda är störst i hemmen och under arbetstid. Därför satsar vii nu på att fler arbetsplatser ska kunna erbjuda de anställda möjlighet att ladda bilen där den står parkerad under dagen, säger projektledare för Fixa laddplats, Rikard Pettersson.

Projektet Fixa laddplats pågår till juni 2021 och turnerar runt i Västra Götaland för att förmedla kunskap om laddinfrastruktur till företag och arbetsgivare. Det handlar om allt från frågor kring hur man kan debitera elförbrukningen, till hur man ansöker om bidrag och skriver en offertförfrågan.

”Bara att höra av sig”

̶  Just nu kartlägger vi företag och företagsnätverk för att komma ut och informera om hur man kan gå tillväga. Redan nu har företag hört av sig och bjudit in till frukostmöten, och än finns möjlighet för fler företag och organisationer att boka in oss. Det är bara att höra av sig!

För de företag som vill finns också ett erbjudande om fördjupad rådgivning, där företaget kan få hjälp med att kartlägga förutsättningarna inför en upphandling av laddplatser. Målsättningen är att öka antalet laddpunkter i länet, men det kan också ha positiv inverkan på företaget.

Skapar attraktivitet

̶  Dels kan ditt företag bidra till att fler väljer att köra utsläppsfritt och minskar sin klimatpåverkan. Dels kan det bidra till att göra företaget mer attraktivt som arbetsgivare, säger Rikard Petterson.

Om Fixa laddplats

Fixa laddplats pågår till juni 2021 och riktar sig under året till arbetsställen i Västra Götalands län. Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen och drivs av Energikontor Väst som är en del av Innovatum Science Park.

 

Rikard Pettersson
1 maj, 2020 –30 maj, 2021

Projektet drivs av Energikontor Väst med finansiering av Västra Götalandsregionen.