I nästa webbinarie i Kommunsamverkan för hållbart byggande diskuterar vi hållbara materialval och dess olika klimatpåverkan. Vi får ta del av hur förskolan Hoppet har arbetat med detta och vi avslutar med att jämföra lösningarna i Hoppet med de i en traditionellt byggd förskola. Välkommen den 10 februari kl 13:00!

Mer information och anmälan:
https://lnkd.in/ennRp4t