Den 16 december är du välkommen till lanseringen av dessa löften. På grund av Covid-19 kan vi tyvärr inte träffas i Vara konserthus som planerat. Vi ställer därför om till ett digitalt evenemang vilket möjliggör fler deltagare. Evenemanget riktar sig till förtroendevalda, kommunchefer, miljöstrateger och andra som arbetar med klimatfrågor.

Under evenemanget kommer varje kommun som antagit löften att uppmärksammas. Kommunstyrelsens ordförande från respektive kommun bjuds in för att se när landshövding Anders Danielsson och regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson tar emot kommunernas löften.

Lanseringen kommer att direktsändas från en studio i Regionens hus i Göteborg. Under sändningen får vi bland annat se Johan Kuylenstierna, ny ordförande i Klimatpolitiska rådet och Svante Axelsson, nationell samordnare på Fossilfritt Sverige. Tillsammans ser vi en presentation av varje kommuns antagna klimatlöften och en sammanställning av vad den samlade klimatnyttan blir när löftena genomförs.

Varmt välkomna!

 

Klimat 2030 är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. Kraftsamlingen samlar kommuner, företag, högskolor och andra organisationer i Västra Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region.

 

 

För frågor kontakta:
Maria Eléhn
Projektledare, Västra Götalandsregionen

Tel. 0720-17 38 27
maria.elehn@innovatum.se