Anna Werner, VD för branschföreningen Svensk Solenergi inleder och ger en lägesuppdatering av solenergiområdet.

Du kommer att få ta del av konkreta exempel som visar hur kommuner kan arbeta med frågan.

Vi har även avsatt tid för diskussion, dialog och frågor.

Målgrupp: Alla kommuner i Västra Götaland är välkomna, vi uppmuntrar särskilt de kommuner som antagit klimatlöfte 16 om solel att medverka.

Sista anmälningsdag är den 8 april.
Länk till det digitala mötesrummet skickas ut någon dag innan till de som anmält sig.

Detta webbinarium arrangeras som stöttning för genomförandet av Kommunernas klimatlöften och samarrangeras av Göteborgsregionen och Klimat 2030.

Varmt välkomna!