Budgeten är ett verktyg för att arbeta mer strukturerat med klimatfrågorna och göra en årlig uppföljning. Idag finns etablerade metoder för att ta fram och visualisera en koldioxidbudget. Webbinariet kommer att beskriva den vetenskapliga grunden till en koldioxidbudget och hur en kommun kan använda den.

Talare:

  • Lise Nordin, Klimatsamordnare Västra Götalandsregionen
  • Fia Johannessen, Hållbarhetsstrateg Trollhättans Stad
  • Peter Rydberg, Energi- och klimatstrateg Borås Stad

Vi har även avsatt tid för diskussion, dialog och frågor.

Målgrupp: Alla kommuner i Västra Götaland är välkomna, vi uppmuntrar särskilt de kommuner som antagit klimatlöfte 18 om koldioxidbudget att medverka.

Sista anmälningsdag är den 16 mars.
Länk till det digitala mötesrummet skickas ut någon dag innan till de som anmält sig.

Detta webbinarium arrangeras som stöttning för genomförandet av kommunernas klimatlöften. Nästa del (Koldioxidbudget steg 2) är den 23 mars kl. 13-15 och kommer att handla om verktyg för att visualisera, t.ex. Climate visualizer och Climate view. Anmäl dig till steg 2 här: länk.

Varmt välkomna!