Budgeten är ett verktyg för att arbeta mer strukturerat med klimatfrågorna och göra en årlig uppföljning. Idag finns etablerade metoder för att ta fram och visualisera en koldioxidbudget. Webbinariet kommer att beskriva den vetenskapliga grunden till en koldioxidbudget och hur en kommun kan använda den.

Talare:

  • Anders Heggestad, Klimatsekretariatet (om Climate visualizer)
  • Peter Rydberg, Energi- och klimatstrateg Borås Stad (om Climate view)

Målgrupp: Alla kommuner i Västra Götaland är välkomna, vi uppmuntrar särskilt de kommuner som antagit klimatlöfte 18 om koldioxidbudget att medverka.

Sista anmälningsdag är den 18 mars.
Länk till det digitala mötesrummet skickas ut någon dag innan till de som anmält sig.

Detta webbinarium arrangeras som stöttning för genomförandet av kommunernas klimatlöften.

Varmt välkomna!