2021 är Friluftslivets år enligt Svenskt Friluftsliv och Naturvårdsverket (https://www.luftenarfri.nu/). Hur kan vi dra nytta av det ökade intresset för friluftsliv i arbetet med naturvård och biologisk mångfald? Länsstyrelsen Västra Götaland medverkar och berättar kort om satsningen, deras roll och hur de kan stötta kommunerna.

I Uddevalla kommun samverkar friluftsutvecklare och kommunekologer i gemensamma projekt kring bland annat vandringsleder och på mötet delar de med sig av erfarenheter och framgångsfaktorer. Västkuststiftelsen som förvaltar närmare 280 naturreservat har fått medel från VGR att utveckla leder. Olof Wängborg medverkar för att berätta mer om det regionala ledutvecklingsarbetet. Det blir delvis en repetition för er som var med på den regionala tankesmedjan om friluftsliv som Länsstyrelsen höll i höstas men med en möjlighet till fortsatt dialog tillsammans med nätverket.

Vi diskuterar och exemplifierar hur arbetet med naturvård och friluftsliv kan se ut i kommunerna.

Program:

9.00 Inledning, vilka är här (Maria Eléhn, Energikontoret)

9.05 Friluftslivets år och Länsstyrelsens roll (Sofie Bernhardsson och Robert Andersson, Länsstyrelsen Västra Götaland)

9.30 Utveckling av hållbara och kvalitetssäkrade leder (Olof Wängborg, Västkuststiftelsen)

10.10 Rast

10.20 Friluftsliv och naturvård i samverkan (Robert Wahlström och Sofia Stengavel, Uddevalla kommun)

11.00 Kort bensträckare

11.05 Resultatet av enkäten, diskussion och dialog kommuner emellan (Anton Larsson, Vänersborgs kommun och Maria Eléhn, Energikontoret)

11.55 Avslutning och tack för idag!

Målgrupp: Endast för medverkande kommuner i Kommunnätverket för hållbar utveckling. Kommunekologer och andra i kommunen som arbetar med leder och friluftsliv. Vinkeln är dock utifrån ett naturvårdsperspektiv (inte näringsliv/besöksnäring).

Vill du delta eller har frågor? Kontakta Maria Eléhn (maria.elehn@innovatum.se)