Välkommen på nätverksträff för Energi- och klimatrådgivningen Västra Götaland!

Vi planerar ett gemensamt besök med uppföljande energirådgivning på Stenebyskolan i Bengtsfors, Dalsland. Det blir studiebesök, rådgivning i praktiken, utbyte med kollegor mm.

Vi kommer vara på plats på skolan och får en rundvandring och skolan presenterar utmaningarna och behoven övergripande. Rådgivningen gäller ca 16 byggnader med väldigt olika i storlek, typ och behov. Skolan har bla. beslut på att installera solanläggning. Under eftermiddagen diskuterar vi i mindre grupper och vi tar fram förslag på åtgärder.

Träffen kommer ske i mindre grupper, Corona-anpassat.

Vi planerar en 2-dagars träff.

Datum kommer senare men vi siktar på Maj 2021.