Utöver material måste vi göra rätt val i arkitektur och i koncept. Vi ska bygga cirkulärt i material men även i design och konstruktionslösningar. Byggnader ska vara yteffektiva och flexibla, anpassningsbara för nya behov och uppgraderingar samt möjliga som resurser i ett framtida återbruk. Behov av material och utrustning för byggnaden ska minimeras för att reducera klimatpåverkan. Att optimera planlösning, att inte frestas överspeca funktionalitet samt en materialsnål konstruktion är andra grepp som ska tas.

Vi inleder med manualen ”Hållbar byggnation i Blekinge”. Manualen är framtagen av projektet ”Energisamverkan Blekinge” i samarbete mellan Energikontor sydost och Ronneby kommun. Manualen vägleder genom byggnadernas hela livscykel, ger bra översikt och adresserar viktiga frågeställningar, även på byggnadsnivå. Vi tittar också kort på några miljöcertifieringssystem för byggnader, vilka parametrar pekar de ut då det gäller hållbarhet på byggnadsnivå?

Därefter låter vi några praktikfall från projekt och verklighet belysa några av alla de val och prioriteringar vi har att göra. Vi avgränsar hårt i förhållande till allt som egentligen borde vara med. Exempelvis sparar vi hela diskussionen om fastighetens energisystem och andra tekniska system till ett eget tillfälle.

Mot slutet tar vi en diskussion med personer som i yrkesrollen har stor påverkan på utvecklingen inom det hållbara byggandet. Vi avslutar webbinariet med en rad goda exempel!

MÅLGRUPP:
Framförallt personal i Västra Götalands kommuner med koppling till byggandet. Med nyetableringar eller renoveringar och i planerings-, projekterings- eller byggskeden. Aktiviteten är introducerande och vi tror även att du som jobbar med uppgifter kopplade till drift, energi- och miljö, förvaltning och underhåll i befintliga och nya fastigheter har nytta av innehållet.

AGENDA
InledningPeter Berg, Energikontor Väst

Hållbar byggnation i Blekinge – en praktisk manual Martina Adenholm, Ronneby kommun
Miljöcertifieringssystem för byggnader – vilken vägledning ger de?Oskar Mangold, WSP
Vad utmärker en hållbar arkitektur?Paula Femenias, Chalmers tekniska högskola

”Hållbar arkitektur och design på byggnadsnivå”Martina Adenholm
Detta är rubriken för manualens kapitel 2. Vi lär oss om innehållet men tittar också på erfarenheter från projektet BAMB.

Praktikfall från projekt och verklighet

 1. Erfarenheter från bygget av Tvedestrandsskolen Steinar Roppen Olsen
  Ett inspel från vårt grannland där Steinar berättar om hållbart bygg i Agder Kommune
 2. Cirkulära metoder och arkitekturgrepp Emma Östlund, Ettelva arkitekter
  Emma berättar om erfarenheterna från projektet CIX
 3. Modulariserade byggsystemHedwig Ulander, Moelven byggmodul AB
  Hedwig berättar om hur industriell prefabricering av byggmoduler bidrar till reducerad klimatpåverkan.

En diskussion med några av dagens talare

Moderator: Peter Selberg, Johanneberg Science Park
Vi låter en panel representera arkitekt, beställare och leverantör för att reflektera över det vi hört och resonera om hur vi möter behovet av ett hållbart byggande.

 • Arkitekter – driver de utvecklingen i önskad riktning?
 • Beställare – efterfrågar och prioriterar de hållbara lösningar?
 • Leverantörer – har de rätt erbjudande?

Några goda exempel på hållbart byggande

 1. Testbäddar i projektet CIX, Emma Östlund
 2. Flexibla planlösningar i Riksbyggen, Viva Peter Selberg
 3. Vi tittar på Cederhusen, ett av Moelvens referensprojekt, Hedwig Ulander

Summering och nästa steg Peter Berg

———————————————————————————————————————–

S2C PROJEKTET:
Denna aktivitet görs inom ramen för projektet S2C som Energikontor Väst deltar i. Projektet stöttar hållbart offentligt byggande genom fastighetens hela livscykel, dvs från etablering till avveckling. Projektet är treårigt och startade i oktober 2019. Projektet har tre praktikfall inom hållbart offentligt byggande. Projektet har fyra kommuner som parter i Sverige, Norge och Danmark.