Genom den regionala utvecklingsstrategin finns en tydlig kurs för ett hållbart och konkurrenskraftigt Västra Götaland 2030. En bred elektrifiering av samhället är en viktig del av visionen. Därför är det nu dags att samla aktörer som kan bidra till en omställning, för att gemensamt driva på utvecklingen och möta den potential elektrifieringen har för samhälle, industri och vårt klimat.

Ta del av den senaste utvecklingen i Västra Götaland och omvärlden.

Hör företrädare för akademi, industri och politik diskutera utmaningarna.

Delta i diskussion om vad vi tillsammans behöver kraftsamla kring.

Uppstarten är digital, och kostnadsfri, utan deltagarbegränsning.
Observera dock att anmälan krävs. Sista anmälningsdag är 14 juni.

Välkommen!