Detta möte kommer att fokusera på de nya kriterierna för Fairtrade City diplomeringen samt diskutera samverkan mellan kommuner. Anneli Örtqvist från Fairtrade Sverige inleder med en kort presentation av de nya kriterierna och efter en frågestund arbetar vi i mindre grupper med det första kriteriet.
Såhär är det första kriteriet formulerat:

Övergripande strategi för en hållbar och etisk konsumtion
Syftet med kriteriet är att förtydliga kopplingen mellan arbetet med Fairtrade City och övergripande program och strategier för Agenda 2030 och hållbar utveckling.

Baskriterium för kommunen
Kommunen, som är en Fairtrade City, ska arbeta aktivt för en etisk konsumtion och hållbar handel. Ange övergripande program och/eller strategi/strategier för hållbar utveckling, kommunens arbete med Agenda 2030, social hållbarhet eller liknande där det framgår hur kommunen arbetar för en etisk konsumtion och hållbar handel. Här avses övergripande och befintliga program/strategier där etisk konsumtion och hållbar handel kan, men behöver inte, nämnas explicit. Det är framförallt mera övergripande program och strategier för en hållbar och etisk konsumtion eller liknande benämning som ska redovisas.

Inför mötet:
Vi ber er att fundera på vilka kopplingar ni ser i er kommun till övergripande program och strategier för Agenda 2030 och hållbar utveckling. Det kan också vara strategier för hållbar upphandling.

Program för dagen:

9.00 Välkomna, inledning och laget runt (Maria Eléhn EKV)
9.15 De nya kriterierna och info om året som kommer (Anneli Örtqvist Fairtrade Sverige)
10.00 Rast
10.15 Diskussion i mindre grupper om det första kriteriet.
10.45 Återsamling och diskussion
11.05 Rast
11.15 Hur går vi vidare i våra kommuner?
11.30 Era tankar kring samverkan mellan kommuner, gemensamma kampanjer, upphandlingskrav etc?
11.50 Summering och avslut (Maria Eléhn EKV)

Välkomna!

Maria Eléhn
Projektledare Kommunnätverket för hållbar utveckling