Välkommen till ditt regionala energikontor i Västra Götaland!

Injustering av ventilation gav Orust kommun 30 procent besparing

Utifrån det politiska målet - ”energianvändningen skall minska”, har Orust kommun valt att i ett första steg titta på vilka energieffektiviseringsåtgärder som förväntas ge mest minskning för så lite investeringspengar som möjligt. Man har valt att fokusera på ”lågt hängande frukter” och fått goda besparingar i förhållande till investeringskostnaden genom ganska enkla åtgärder.

4,1 miljarder att söka i Klimatklivet

Naturvårdsverkets kommande ansökningsomgång för Klimatklivet, öppnar den 18 september. I denna omgång finns det totalt 4,1 miljarder kronor tillgängliga för projekt som syftar till att bidra till klimatomställningen. I denna omgång kommer kortare projekt som kan avslutas senast den 30 juni 2024 att prioriteras. Detta beslut grundar sig på det faktum att det finns mer medel tillgängliga för utbetalning under 2024 jämfört med 2025 och 2026 då budgeten är mycket begränsad.

Se fler event >