Välkommen till ditt regionala energikontor i Västra Götaland!

Vi behöver en energismart industri

Omställningen till ett förnybart energisystem innebär väsentligt större variationer i energiproduktionen. Som följd kommer också elpriset, som styrs av tillgång och efterfrågan, variera betydligt mer än det gör idag. En studie av höstens elpriser ger en fingervisning. Under höglasttimmar ser vi mycket höga elpriser samtidigt som vi också ser perioder där energin ”nästan är gratis”. I Sverige är detta mest påtagligt i södra Sverige, elområde 4.


Se fler event >