Välkommen till ditt regionala energikontor i Västra Götaland!

Ny studie belyser vikten av kommunal energirådgivning

I skenet av dagens höga elpriser är det allt fler som vill minska sina energikostnader. Att använda mindre energi är inte bara bra för plånboken, det är också bra för miljön och det finns en stor effektiviseringspotential i energianvändningen. Här kan kommunernas energi- och klimatrådgivning fylla en viktig roll – inte bara för enskilda utan också på en samhällsnivå, som en länk mellan invånare och beslutsfattare, visar en ny kartläggning från Chalmers.

Se fler event >