Välkommen till ditt regionala energikontor i Västra Götaland!

Säkra grönstruktur och biologisk mångfald i byggandet

I ett hållbart byggande måste även de gröna frågeställningarna inkluderas. Från samhälls- och stadsplanerande funktioner ned till utförandet i de faktiska byggprojekten. Vårt webbseminarium den 30 november förklarade begrepp som biologisk mångfald, grönstruktur, naturkapital och ekosystemtjänster. Vad de innebär, varför behöver vi dem och hur kan man arbeta för att få med de naturbaserade lösningarna i kloka beslut vid markexploatering och byggande.

Se möjligheterna - energieffektivisera byggproduktionen!

Genom projektet S2C arbetar vi med klimatsmart byggande. Byggskedet är ett område vi fokuserar på, bland annat med avseende på energi och klimatpåverkan. Vi följer två byggprojekt, Hoppets förskola i Göteborg och bygget av ny ”Fagskole og Tannklinik” i Agder kommune i Norge. Inför båda byggprojekten har man arbetat med kravställning och upphandling för val av maskiner och utrustning samt byggproduktionens genomförande. Man loggar och sammanställer också byggskedets energiförbrukning.