Välkommen till ditt regionala energikontor i Västra Götaland!

Biobaserade byggprodukter del i strategi för fossilfritt bygge

Att bygga cirkulärt och ta hänsyn till framtida behov av ombyggnad och återanvändning av material är väsentliga delar av arbetet framåt för att uppnå klimatneutralitet i vår byggda miljö. Vi behöver också i mycket större utsträckning än idag, bygga med resurseffektiva och gedigna biobaserade byggnadsmaterial. I förskolan Hoppet i Göteborg som vi följer genom projektet S2C är strategin fossilfritt byggande


Se fler event >