Välkommen till ditt regionala energikontor i Västra Götaland!

Samverkan mellan kommuner ska leda till mindre miljöpåverkan och starkare landsbygd

Utgångsmålet är att öka intresset för hållbarhetsfrågor och hemester eftersom turismen står för cirka åtta procent av de globala utsläppen. - Vi behöver balansera detta inrikes och visa på att det finns väldigt fina platser att besöka på hemmaplan. Allt hänger ihop. Kortfattat handlar det inte om oss, utan om hur nästa generation ska ha det, säger Raéd Alwan, Energi- och klimatrådgivare i Skara.

Digitala modeller ska utveckla framtidens energisystem

För att bryta beroendet av fossila bränslen och minska utsläppen av växthusgaser behöver samhället ställa om till förnybar el. För att omställningen ska vara möjlig behöver befintliga energisystem utvecklas. Det är ett komplext arbete som involverar flertal aktörer. I ett nytt samverkansprojekt ska Skaraborgs kommuner och energibolag, med hjälp av Högskolan i Skövde ta fram gemensamma beslutsunderlag i syfte att utveckla Skaraborgs energisystem.

Se fler event >