– Om vi inte hade fått stöttning av Energikontoret hade vi kanske inte fått till en kartläggning på grund av den relativt höga kostnaden, säger Håkan Moldén.

En energikartläggning ger svar på hur mycket energi som används för att driva företagets verksamhet idag och innehåller också förbättringsförslag för hur energianvändningen kan bli mer effektivt. Energikontoret kan hjälpa till vid ansökan av energieffektiviseringsstöd med tips och råd.

– Energikartläggningen har underlättat arbetet för oss säger Håkan Moldén. Det har tex varit mycket bra att ha ett professionellt underlag för diskussionerna i styrelsen. Föreningen fick lägesrapporten klar i oktober 2019 och utifrån energikartläggningen planerar de nu att fortsätta arbetet under 2020 med flera energibesparande åtgärder.

– Vi kommer att titta på optimering av värmesystemet, isolera vindar och hur vi kan återvinna värmen från garagen. Vi räknar med att det finns potential att spara 10-15% genom dessa åtgärder, säger Håkan.

Vidare har föreningen sökt bidrag från Naturvårdsverket för att projektera 21 laddplatser. Detta blev resultat av en enkätundersökning som gjordes förra året för att identifiera behovet och få djupare förståelse kring intresset av elbilar. Styrelsen kommer att investera 500 000 kr på laddinfrastruktur och har fått 250 000 kr beviljat i stödsumma.

Senaste åren har det via Energimyndigheten funnits stöd att söka för de företag som vill genomföra energibesparande åtgärder. Vår roll på Energikontor Väst har varit att hjälpa till vid ansökan av stöd för energiåtgärder och att hitta rätt bland stöden. Vi håller gärna löpande kontakt för att ge råd under arbetets gång, säger Pedram Farhang som är projektledare på energikontoret och jobbar med energieffektivisering tillsammans med flera kollegor.