En stor utmaning handlar om att minska klimatpåverkan genom att reducera utsläppet av växthusgaser, framförallt koldioxid CO2. Att minimera användning av material baserade på fossila råvaror och nyttjandet av fossila bränslen är viktiga steg i denna utveckling.

Livscykelperspektiv istället för kortsiktigt tänkande är nödvändigt.

I en livscykelanalys (LCA) beaktar man byggnadens hela klimatpåverkan genom byggmaterial, byggskede, driftsfas och en framtida avveckling. I LCA-arbetet görs beräkningar av förväntad klimatpåverkan. Bilden nedan är hämtad från Boverket där det finns mycket bra information om LCA!

Bildkälla: Boverket.se

Under begreppet Livscykelanalys beskrivs processer och arbetssätt som framåt kommer att växa sig starka och på sikt bli praxis. Idag finns inga allmänna krav på LCA-analys, men miljöcertifierings-system av olika slag (Miljöbyggnad, Breem, Lead m.fl.) börjar adressera frågeställningarna.

I Sverige planeras t.ex. införande av krav på att nya byggnader klimat deklareras från och med 1 januari 2022. Här kommer livscykelanalyser vara en nödvändighet.

Klimatkalkyl för Hoppets förskola
Lokalförvaltningen inom Göteborgs stad som driver innovationsprojektet ”Hoppets Förskola” har arbetat intensivt med att göra beräkningar på olika konstruktionslösningar och kombinationer av val för den nya förskolan. Man har också jämfört de nya alternativen med konventionella lösningar och klimatkalkylerna redovisar på stora potentialer!

Hoppet är ett unikt byggprojekt med innovativa lösningar i alla delar
I ett webinarie som hölls inom S2C i september 2020 berättar Hanna Ljungstedt som är projektledare för Hoppet, om arbetet de gjort med planering och hela vägen fram till byggstart som drar igång nu i höst 2020. Deras arbetssätt utmanar traditionella metoder. Hur hittar man bättre byggmaterial och vem kan leverera dem? Hur har man hittat leverantörer och samarbetspartners? Hur har planeringsprocessen sett ut och vad behöver man tänka på för att kunna följa upp arbetet framöver? Hur gör man LCA-analyser med nya innovativa material?

Hanna delar med sig om erfarenheter och lärdomar, samt om det kommande arbetet då byggstart av Hoppet drar igång.

Se hela webinariet här