Vi på Energikontor Väst vill öka våra insatser för industrins energieffektivisering i Västra Götaland och webinariet är en del i detta. Genom kontakter med industrin vill vi förstå behov, potential och intresse hos företagen för olika insatser. Vi är övertygade om att samverkansaktiviteter för erfarenhetsdelning och gemensamt lärande är en mycket bra start.

Webinariet innehöll föreläsare från Chalmers Industriteknik och Dafgårds i Källby och GKN Aerospace från Trollhättan berättade om sitt praktiska arbete med energifrågorna.

Läs mer om vad vi pratade om på webinariet och se det i sin helhet i efterhand här!