– Vi har en mycket spännande tid framför oss och det finns ett antal områden där kraftsamling behövs. Fossilfri elektrifiering, digitalisering och cirkulära affärsmodeller är exempel som kan bidra till en önskvärd omställning. Samtidigt finns komplexa utmaningar. Jag ser fram mot att vara med och driva samverkan som genererar mervärde, säger Magnus som är nyrekryterad innovationsledare på Energikontor Väst som är en del av Innovatum Science Park.

Digitalisering en nyckelfaktor

I rollen som innovationsledare kommer Magnus bland annat att arbeta för att koppla ihop bolag, akademi, organisationer och aktörer inom den offentliga sektorn och civilsamhället. Målsättningen är att skapa nytta genom mer utrymme för bra idéer, spännande innovativa samverkansprojekt och nätverk som ger effekt på både lokal och regional nivå. Med globala perspektiv finns även möjlighet att skala upp industriell teknik till framgångsrika lösningar.

– Att våga tänka nytt och få hjälp på vägen leder till hållbar utveckling. Vi kan koppla samman och med innovativ industriell tillämpning gynna näringsliv, samhälle och miljö. Det är läge för win-win-win.

Vi behöver gå från hot till handling

För att accelerera omställningen till förnybar energi, med smartare upplägg för distribution, elnät och elektrifiering inom både transport- och industrisektorn, behöver det säkerställas att både befintliga aktörer kan förändra sig, och att nya affärsmöjligheter och tjänster växer fram.

– Sol, vind, biogas är exempel där det sker en hel del. Fortsatt utveckling behövs för produktion och lagring av fossilfri energi. Flera grundförutsättningar finns på plats efter en lång tid av exponentiell ökning av allt från beräkningskapacitet till antal sensorer, och nätverkskopplingar. Utöver det behövs även kompetens, tillit och rätt mindset för att frigöra den kraft som uppstår när stora förändringar upplevs som möjligheter. Där tror jag att samverkan är ett av de bästa sätten att minska en känsla av hot och i stället framkalla handling.

”Gôtt att rädda världen”

För att nå resultat behöver vi skrida till handling. Det baserar sig på den enkla insikten att ’Planet B’ saknas och att vi lever på ändliga resurser i symbios med vår omvärld. Tiden är knapp för att nå fossiloberoende. Men i detta ligger också möjligheter för nya lösningar. Ju bättre vi blir på att skala upp lösningarna till industriell skala, ju större framgångar kan vi nå.

– Att det ’känns gôtt att rädda världen’ är väl en härlig bonus. Jag vill passa på att bjuda in dig som läser detta att gärna ta kontakt för att öka potentialen för samverkan. Tillsammans tar vi oss till det ”nya normala” och skapar mervärde, avrundar Magnus Kuschel.