I vårt senaste webbinarie för industrin resonerade vi om varför laststyrande insatser och effektreduktion blir allt viktigare delar i arbetet med energieffektivisering. För hjälp med kunskaperna denna gång stod Peter Karlsson från företaget Industriell laststyrning. Vi lät även agendan inspireras av Länsstyrelsens vägledning ”Energihushållning genom effektreduktion och nyttjande av restvärme”, en mycket läsvärd skrift (länk längst ned)

Vi passar på att tacka Peter Karlsson och webbinariets deltagare för en bra timma tillsammans! Läs vår summering eller gå direkt det inspelade webbinariet här.

Omställningen av energisystemet och den accelererande elektrifieringen i samhället gör effektfrågan allt viktigare. Brister i överföringskapacitet i kraftnäten, mest mellan norra och södra Sverige, men även lokalt i vissa områden är uppenbara och vi har under hösten sett konsekvenserna genom rejält höjda elpriser. Särskilt under höglasttimmarna.

I det första skedet blir industrin straffad av de höjda elpriserna, men inom en nära framtid väntas även väsentligt högre avgifter för effektuttaget i abonnemanget med elnätsägaren. Att arbeta med effektreduktion är inte nytt utan är alltid en naturlig del i arbetet med energieffektiviseringar och i arbetet med att nyttja företagets interna elinfrastruktur bra. Nu väntar nya tider där externa faktorer påverkar mycket mer. Att vara energismart och effektivisera elanvändningen har aldrig varit mer rätt.

Låt fakta styra energiarbetet

Studera energianvändning och effektbehov. Analysera fakturor från elleverantörer och nätägare. Ta fram effekt-tid grafer med olika upplösning längs tidsaxeln och för olika avdelningar, processavsnitt och maskiner. Utför elmätningar och logga utfallet över tid. Dra slutsatser om de åtgärder som behöver göras.

  • Att reducera baslasten sänker också topplasten, men framför allt den totala energiförbrukningen.
  • Laststyrning genom att flytta effektbehov i tiden reducerar effekttoppar, men möjliggör även minskade kostnader för energin om elen kan handlas utanför höglasttimmarna.
  • Effekttoppar kan kapas genom att styra anläggningarnas drift. Manuellt eller med teknikstöd som effektvakter eller system för så kallad smart styrning. Att nyttja värmetröghet i anläggningen som ugnar, varma vätskebad eller fastigheten i sig, kommer att bli allt vanligare i effektstyrningen.
Bild ovan: ”Uttagen effekt” – kWh per timma under ett år. Hängmatteformen avslöjar att företaget använder el för uppvärmningen…

El och effekt – vad betalar man för?

Elen köps på elmarknaden till det pris och de villkor som avtalas med leverantören. Villkor kan vara om det är rörliga eller fasta priser och om man gör något tillval, tex ”bra miljöval” för elen. Abonnemanget med elnätsägaren är inte på samma sätt förhandlingsbart. Abonnemang finns i olika varianter från säkringsabonnemang till effektabonnemang för låg- och högspänningskunder. Tillverkande industri betalar ingen skatt (0,6 öre per kWh) på den el som förbrukas inom tillverkningsprocesserna. Elförbrukning i lokaler för företagets administration, personalutrymmen och färdigvarulager är dock skattepliktig. Elskatten är idag 35,6 öre per kWh och debiteras av nätägaren.

Det blir i Sverige alltmer en övergång till effektabonnemang. Ofta sätts effektavgiften mot den timme under månaden som haft högsta genomsnittliga effektuttag. Nätägaren tar också ut avgift för elöverföringen och man betalar för reaktiv effekt om denna överskrider en avtalad nivå. Det blir framöver även vanligare med så kallade flexibilitetstjänster där industrikunder avtalar med nätägaren om att avstå effekt i höglastsituationer mot viss ersättning. Vi kommer också se situationer där industrin kan hjälpa till att balansera elnätet på olika sätt. Det berör idag främst de större och energiintensiva företagen.

Kommande aktiviteter

På Energikontoret arbetar vi fortsatt med att stärka relationerna till industrin och förstå de behov som föreligger. Vi försöker skapa en lite mer formell nätverksform men också starta ett projekt med offentlig finansiering där vi kan arbeta tillsammans med industriföretag och kunskapsföretag i Västra Götaland. Utgången för ett sånt projekt skulle kunna knyta an till ”effektstyrning” såsom vi diskuterat här.

Närmast är vi dock mycket mer konkreta. Den 9 december är det dags för ett nytt webbinarie. Då snackar vi tryckluft tillsammans med LMS Nordic. Ta en titt på vår inbjudan här!

Lästips
Länsstyrelsens vägledning ”Energihushållning genom effektreduktion och nyttjande av restvärme” hittar du här

// Peter Berg