Vi erbjuder en omväxlande och meningsfull roll där du får driva och utveckla arbetet inom Innovatum Science Park, som också omfattar Energikontor Väst, Wargön Innovation, Innovatum Science Center och Saab Car Museum. Vi arbetar för att utveckla näringsliv och företagande, väcka barns nyfikenhet för teknik och naturvetenskap, samt tillvarata regionens kulturella och industriella värden.

Om tjänsten

Som VD för Innovatum Science Park är du koncernchef för hela Innovatumkoncernen, som innefattar Innovatum AB med dotterbolag. Koncernens uppdrag består i att: allmänt främja näringslivets utveckling, främja utvecklingen av tekniskt och industriellt kunnande, stötta det framtida förnyelsearbetet och att öka ungdomars intresse för teknisk och naturvetenskaplig utbildning.

Innovatumkoncernen har nyligen antagit en strategisk inriktning mot 2030 där industriell teknik står i centrum med tillämpning inom områdena Hållbar industri, Bioekonomi och Energi. Vi vill att du är redo att utveckla, implementera och driva denna strategi framåt tillsammans med verksamheten och våra olika samarbetspartners.

VD-posten innefattar att ha det övergripande ansvaret för hela koncernen med inriktning mot strategiska frågor, styrelsefrågor, ekonomifrågor, personalfrågor, intern och extern kommunikation samt frågor kring utvecklingen av området Innovatum District.

Som VD är du en visionär person med framåtanda och den kommunikativa förmågan att förmedla visioner och mål till organisationen. Innovatumkoncernen arbetar i framkant för att ständigt möta de nya utvecklingsbehov som uppkommer, vilket ställer krav på struktur och organisationsförmåga, men också flexibilitet.

Vi arbetar i tät samverkan med akademi, näringsliv och samhälle.  Våra medarbetare drivs av ett starkt samhällsengagemang och en vilja att göra skillnad för samhället och alla som är en del av det, baserat på allas olikheter och egenskaper.

Vem söker vi?

För att lyckas i uppdraget vill vi att du har kvalificerad erfarenhet av att strategiskt leda utvecklingsintensiva verksamheter inom något område som är relevant för vårt uppdrag. Du ska ha en adekvat akademisk utbildning, en bred erfarenhet av verksamhetsutvecklande uppdrag samt budget- och personalansvar från en större verksamhet.

Som person behöver du ha en stark social och kommunikativ förmåga för att kunna etablera och förvalta ett gott samarbete med en mångfald av intressenter. Du är också ansvarstagande, kund- och affärsorienterad samt resultatinriktad.

Som ledare ska du ha ett genuint intresse av att utveckla människor och organisationer. Vi arbetar noggrant och konsekvent med värderingsfrågor och kommer därför att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och din ledarskapsförmåga.

Vi ser det som meriterande att du har ett väl utvecklat nätverk regionalt och nationellt, inom näringsliv, akademi och politik samt ett stort intresse för omvärldsbevakning. Inom Innovatumkoncernen jobbar med hela samhället och alla som är en del av det och vill också att vår organisation ska representera den bredden.

Innovatum AB

Innovatum Science Park och Innovatum Science Center är viktiga utvecklingscentrum i Västsverige där kunskap möter kunskap, i forskningsprojekt, kreativa bolag och olika inspirerande aktiviteter. Vi verkar såväl regionalt som nationellt och har verksamhet i Trollhättan, Göteborg och Vänersborg.

Stiftelsen Innovatum bildades 1997 genom förordnande av Trollhättans Stad, Västra Götalandsregionen, Vattenfall AB, GKN Aerospace Sweden AB, Saab Automobile AB, Skanska AB samt Industrifacket Metall Norra Älvsborg. Innovatum AB är den operativa enheten för Stiftelsen Innovatum. Stiftelsen Innovatum äger tillsammans med Fyrbodals kommunalförbund och Trollhättans Stad samtliga aktier i Innovatum AB. Innovatum AB äger i sin tur samtliga aktier i Innovatum Science Center AB, Innovatum Portfolio AB, Innovatum Progress AB och Wargön Innovation AB.

Innovatum AB verkar genom uppdragsavtal med Trollhättans Stad och Fyrbodals kommunalförbund, verksamhetsstöd från såväl regionens kulturnämnd som regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland, samt Skolverkets bidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum.

Koncernen har totalt cirka 80 medarbetare och en omslutning på cirka 100 MSEK.