Biogas är en viktig pusselbit för att möjliggöra fossilfri och cirkulär energi, och efterfrågan ökar stadigt både från transport-, och industrisektorn. LRF, Biogas Väst och Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om, bjuder under våren 2022 in till studiebesök på ett flertal gårdar runt om i Västra Götaland, som alla tar vara på sina restprodukter från jordbruket för att omvandla till biogas och biogödsel.

Lantbruket en outnyttjad potential

För att göra dagens energigasanvändning fossilfri krävs 20 TWh förnybar gas. Det ska jämföras med dagens användning av förnybara gaser som uppgår till knappt 4 TWh årligen, där ungefär hälften produceras i Sverige. I bara Västra Götaland finns idag en outnyttjad potential på ca 1,7 TWh/år, där en stor del kommer från lantbruket. Potentialen för bättre resursutnyttjande är alltså stor! Under 2022-2024 föreslår dessutom regeringen att ett produktionsstöd för biogas införs, en satsning på 1,9 miljarder kronor.

Besök en biogasanläggning

Är intresserad av att höra mer om hur du kan hitta affärsmöjligheter för biogas för din gård, hur du kan göra den mer resurseffektiv och bättre ta vara på din gårds restavfall, då är dessa studiebesök en bra start. Ta chansen att se olika exempel på hur en biogasanläggning kan drivas i praktiken, hur den ser ut, hur den kan anpassas till befintlig verksamhet och hur man går till väga rent praktiskt för att bygga en biogasanläggning.

Planerade studiebesök under våren:

22 mars – Vadsbo Biogas, Mariestad – Läs mer och anmäl dig här.

31 mars – Långhult Biogas, Habo – Läs mer och anmäl dig här.

24 maj – Klevs Gård och Renahav – Läs mer och anmäl dig här.

7 april – Götestorp – Läs mer och anmäl dig här.