– För att motverka klimatförändringen och möta industrins ökade elbehov behövs mer vindkraft i Sverige. Forskningen kan berätta hur vi bygger ut vindkraften på bästa sätt, men det behövs också rätt förutsättningar för att något ska hända redan till 2030, säger Sara Fogelström, Föreståndare för Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum på Chalmers.

Årets upplaga av konferensen Power Väst@Chalmers tar avstamp ifrån det kommande energibehovet och ställer frågan vad vi behöver göra här i vårt län fram till 2030 för att klara av omställningsarbetet med fokus på vindkraft.

Energitalespersoner i paneldebatt

Under dagen ges en uppdatering på bland annat nuläge och prognoser för Västra Götaland, den förnybara energins roll, hur vi kan utnyttja vårt nuvarande elnät bättre, planerings- och tillståndsfrågor för vindkraft samt flexibilitetsfrågan.

-Inbjudna energitalespersoner från våra riksdagspartier deltar i en paneldebatt där de får möjlighet att presentera sina ståndpunkter och partiets vision på längre sikt, säger Mats Bjälkholm, verksamhetsledare Energi på Innovatum Science Park. Mats poängterar att sista chansen att anmäla sig är vid lunch, fredag den 18 mars.

 

Länk till program och anmälan.