”Watts in it for me”, så hette det webinarie som de kommunala energi- och klimatrådgivarna i Uddevalla och Norra Bohuslän bjöd in till i december 2020. Detta gjorde de ihop med Ett enat Bohuslän, vilket är en samverkansgrupp som består av representanter från Bohusläns kommuner och aktörer från deras besöksnäring.

Webinariet bjöd på inspiration, kunskap och tips om hur man kan minska sin anläggnings energiförbrukning och samtidigt öka dess hållbarhet. Den populära tv-meteorologen Tone Bekkestad höll också i en föreläsning om klimatet.

  • Vi vände oss främst till hotell, campingar och den gruppen och lade satsningen under vinterhalvåret då dessa företag hade lågsäsong och tid att deltaga, säger Eva Ginstrup, energi- och klimatrådgivare inom regionen.

Uppföljning med utbildning och rådgivning

”Watts in it for me” blev startskottet på ett arbete som har fått många ringar på vattnet. Kort efter att det hade gått av stapeln släpptes exempelvis en digital kurs på sex tillfällen. Den gick igenom ämnen så som energilösningar, effekt och abonnemangsfrågor, solceller, elbilsladdning, hållbarhet och framtida utmaningar. Som avslutning hölls en workshop där deltagarna fick önska innehåll.

  • Den handlade om ventilation och gick in på djupet om det, säger Pål Kindblom, även han energi- och klimatrådgivare i Uddevalla och Norra Bohuslän.

Han fortsätter:

  • Alla delar var tekniskt orienterade utbildningsträffar med föredragshållare från konsultfirman AFRY. Det var rätt många som deltog och flera var med på hela serien också.

Som komplement erbjöds även platsbesök av energi- och klimatrådgivarna, där de gick igenom verksamheterna och kom med förslag på möjliga förbättringsområden. Dessa besök blev mycket uppskattade.

  • Som företagare behöver man vara allkonstnär och hantera såväl drift som bokföring och marknadsföring. Att då få lite handräckning kring energieffektivisering, vad som kostar mycket och vad man kan göra för åtgärder, är väldigt tacksamt, säger Eva Ginstrup.

Positiva resultat

Efter utbildningen och platsbesöken har en hel del av de medverkande företagen gjort gröna investeringar och förändringar. Två av dem är Saltviks camping, utanför Grebbestad, och Daftö resort, beläget några kilometer från Strömstad. Båda två har installerat laddstolpar för elbilar och överväger att sätta upp solcellspaneler.

Att ersätta direktverkande elvärme med värmepumpslösningar är också något som de båda verksamheterna har satsat på. Pål berättar att andra också har valt att gå på samma linje.

  • Vi har fått viss återkoppling och det visar sig att många håller på och effektiviserar med smartare belysning, ventilation, solceller, värmepumpar och elbilsladdare. Vi kan kanske inte ta åt oss hela äran för detta, men det är väldigt roligt!

Både Pål och Eva hoppas nu att det blir det lättare för ännu fler att ta efter, när de ser hur det har fungerat för andra.