– Energikontoren Sveriges del i denna storsatsning kommer att fokusera på samverkan för en hållbar energiomställning inom transporter, fastigheter och i industrin. De sex energikontoren som medverkar är geografiskt utspridda över landet vilket är en styrka när vi ska arbeta med coachning, inspirationsträffar och åtgärdsprogram för att öka takten i klimatomställningen, säger Lina Gellermark, Energikontoret Mälardalen.

Samlad expertis ger kunskap som bidrar till klimatmålen
Satsningen riktar sig främst till små- och medelstora företag med ambitionen att fler ska få kunskap om hur deras verksamheter kan bidra till klimatmålen, hitta nya affärsmöjligheter och få stöd för att genomföra konkreta åtgärder. Under hösten 2022 kommer företagen att erbjudas behovsanalyser, workshops och startprogram för att stärka deras kompetenser.

– Styrkan i Omställningslyftet är att vi på Energikontoren Sverige samverkar med andra nationella aktörer. Vi blir starka tillsammans. Målsättningen är att företag ska dra nytta av vår gemensamma expertis för att hitta sina egna vägar till att bli fossilfria och därmed öka sin konkurrenskraft, säger Christel Liljegren, Energikontor Sydost och styrelseledamot Energikontoren Sverige.

Ett långsiktigt arbete
Omställningslyftet är starten för ett långsiktigt arbete där stöden till företagen kommer att utvecklas under projektets gång för att möta företagens behov.

– De flesta företag förstår att andra tider väntar och att de behöver ställa om, men många kämpar ändå med att förstå vad de behöver ställa om till och riskerar därför att bli alltför passiva, säger Andreas Johansson, forsknings- och affärsutvecklingschef på RISE, som har varit med och initierat satsningen.