Sverige och Norge har tillsammans en miljon motordrivna fritidsbåtar. Nästan alla drivs med fossila drivmedel och koldioxidutsläppen uppskattas till över 400 000 ton per år plus miljöskadliga ämnen.

Det svensk-norska elbåtladdningsprojektet ska skapa förutsättningar för att etablera ett laddstråk för elbåtar i fritidsbåtshamnar mellan Göteborg och Strömstad, in i Oslofjorden och vidare söderut på andra sidan Skagerack till norska Kristiansand. Projektets mål är deltagande i den gröna omställningen genom elektrifiering, smart teknologi och hållbara affärsmodeller. Bland annat ska över 400 nya laddpunkter skapas.

– Vi var några som började föra samtal om detta redan 2018. Sedan dess har oerhört mycket hänt kring elektrifieringsomställningen, inte minst inom fordonsbranschen där elektrifieringen verkligen exploderat. Att vi nu får det här projektet beviljat med EU-medel stärker oss i vår övertygelse att vi ligger helt rätt i tiden, säger Madeleine Johansson, projektledare på Business Region Göteborg.

Goda förutsättningar för omställning
Med en utpräglad fritidsbåtskultur, många hamnar, marina besöksmål och en tradition av båttillverkning har Skagerrakregionen goda förutsättningar för snabb omställning inom elbåtsladdning och intilliggande tjänster. Här finns också relevanta teknikleverantörer och goda kunskaper inom fordonselektrifiering där projektet ska se närmare på vissa delar av samnyttjande av laddinfrastruktur.

– Det blir spännande att arbeta med ytterligare ett fält inom den pågående elektrifieringen, båtar med tillhörande laddinfrastruktur och ny kraftförsörjning ute i våra kustsamhällen. Det är ju inte helt fel att vi får ett tystare och renare båtliv om sommaren, säger Peter Berg, innovationsledare inom energi på Innovatum Science Park i Trollhättan.

”Stor potential att påskynda det gröna skiftet”
Norge har kommit längre med omställningen av fritidsbåtar jämfört med Sverige. Bland annat finns sedan några år en elbåtsförening med syfte att arbeta för det gröna skiftet för fritidsbåtar. I Arendals kommune pågår arbete med såväl laddplaner som laddkarta och elbåtsfestivalen Lydløs är en välbesökt arena för framtidens båtliv.

– Arendals kommun har arbetat för elektrifiering av fritidsbåtar i flera år. Vårt nya elbåtladdningsprojekt är ett spännande och visionärt projekt som innebär stora möjligheter för nordiskt samarbete med potential att påskynda det gröna skiftet inom fritidsbåtsbranschen. Vi är glada över att vara en del av projektet, och ser fram emot att bidra till att öka intresset och kunskapen om nollutsläpp till havs. Utbyggnaden av laddinfrastrukturen för elbåtar kommer dessutom utveckla nya jobb, industriell tillväxt, grön teknik och export av produkter och tjänster, säger Ragnhild Hammer, seniorrådgivare klimat och miljö, Arendals kommun.

Elbåtladdningsprojektets arbetsområden
Samarbetet kommer att ske under namnet go:LEIF (Grön Omställning med Laddning, Elektrifiering och Infrastruktur för Fritidsbåtar) och sträcker sig från den 1 mars 2023 till den 31 december 2025.

Projektets arbetsområden:

  • Öka intresse och kompetens kring eldrivna båtar och elbåtsladdning hos hamnar, kommuner och båtintresserade.
  • Tillhandahålla testbäddar inom laddinfrastruktur för test och demo och företagssamverkan.
  • Stärka teknikutveckling och regionens näringsliv inom berörda områden.
  • Forskningsstudier kring fritidsbåtanvändning för kunskapsuppbyggnad viktig för utvecklingen av elbåtar och laddinfrastruktur.
  • Affärsmodeller för laddning, effekt på elnät och potential att kombinera båtladdning med förnybar energiproduktion.

Förstudien som legat till grund för ansökan har finansierats av Västra Götalandsregionen.

Deltagare i projektet är förutom Business Region Göteborg, Innovatum Science Park och Agder Fylkeskommune även Fyrbodals Kommunalförbund, Göteborgsregionens fritidshamnar AB, Göteborgsregionens Kommunalförbund, Lysekils Energi Vind Aktiebolag, Lysekil Kommun, SSPA Sweden AB, Arendal kommune, Lydløs, Universitetet I Sørøst-Norge.

go:LEIF medfinansieras av Europeiska Unionen Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak och insatsområdet Grön omställning.