– Vi har varit i kontakt med över 100 företag under de senaste månaderna, varav dryga 25 har fått guidning och individuell coachning för att se över och minska sin verksamhets energiförbrukning. Intresset är stort att få mer kunskap kring hur man kan jobba mer effektivt och hur den egna verksamheten kan anpassas efter energiläget, berättar Magnus Flink som är projektledare för Omställningslyftet på Energikontor Väst.

Omställningslyftet är en nationell satsning som riktar sig till alla små och medelstora företag i Sverige som vill ha kostnadsfri rådgivning och expertstöd i sitt affärsdrivna hållbarhetsarbete och framtidsomställning. Projektteamet för Omställningslyftet på Energikontor Väst har fokuserat på att hjälpa företag att se över sin energiförbrukning och föreslå energibesparande åtgärder. Främst har det varit företag inom tillverkningsindustrin, livsmedelsbranschen och fastighetsägare, men även travbanor har fått rådgivning och hjälp att se över sina verksamheter med energiglasögon på.

– Det är fascinerande att se att så olika företag strävar efter att minska sin energiförbrukning. Drivkraften är ofta förknippad med de stigande energipriserna och osäkerheten kring framtida priser. Företagen inser att de måste agera för att skydda sin verksamhet och att göra det på ett hållbart sätt, säger Pedram Farhang, som är en del av projektteamet.

Goda nyheter att mycket går att spara med enkla insatser och beteendeförändringar

Något som blivit tydligt under halvåret är att många företag främst har fokuserat på att optimera sina kärnverksamheter och huvudprocesser, men att det efter stigande energipriser har blivit mer angeläget att också ta kontroll över sin energiförbrukning. För det långsiktiga energiarbetet är det viktigt att företagen förstår vart energin tar vägen och att identifiera de största energislukarna. Först då kan de börja vidta åtgärder.

– För många företag har det varit uppmuntrande att få veta att även enkla åtgärder och beteendeförändringar också gör stor skillnad. Företagen behöver inte genomföra komplexa och kostsamma projekt för att göra skillnad. Genom att bli medvetna om sina energiförbrukningsmönster och vidta åtgärder kan de spara betydande resurser och samtidigt ta ansvar för en hållbar framtid, avslutar Magnus Flink.

 

Läs mer om Omställningslyftet och Energikontoren Sverige här

Omställningslyftet finansieras av Tillväxtverket och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF)