Det är viktigt att bygga effektiva driftstödsfunktioner kring uppkopplade system annars kan kommande kostnaderna bli alldeles för stora och tekniken inte försvarbar, säger Anders Björling.

2008 började Castellum titta närmare på moderniseringar av tekniken för kunna koppla olika system till fastigheterna. Ett par år senare beslutade företaget att ta fram en standard och en ”Allmän teknisk beskrivning” för hur man kopplar upp sig till en fastighet med fiberteknik. Resultat av detta blev en plattform som man idag kallar för Fastwebb. Detta blev också en standard för hur man kopplar upp olika system som tex. energimätare och sensorer till fastigheterna.

Idag följer ca 60% av alla fastigheterna denna standard men med viss variation beroende av hur det ser ut i kommunen och stadsnätet, säger Anders Björling. Vi arbetar utifrån en mognadstrappa inom den digitala fastighetsautomationen som fastighetsägaren följer. Den beskriver olika funktioner och styrsystem som man vill ha i fastigheterna när man beställer eller bygger nytt.

Steg 0-byggnad är enklare hus med lokal styrning utan uppkopplingsmöjligheter och steg 3-byggnad är den mest avancerade varianten med tekniska funktioner uppkopplade, AI-styrning som optimerar drift automatisk mm.

Det viktigt att förstå att om man som beställare bygger med låg standard så kan det vara så att det i ett senare skede inte är försvarbart att bygga om denna till en avancerad byggnad. Även om det sätts tydliga krav och man jobbar med branschstandarder vid byggnation så är det inte alltid helt enkelt att koppla upp moderna byggnader till avancerade funktioner. Ofta krävs en tredjeparts leverantör som kan pussla ihop olika integrationer och drivrutiner vilket kan medföra höga kostnader som gör att väljer att inte gå vidare med projektering, säger Anders.

Castellum samarbetar med andra större aktörer och leverantörer i branschens för att bidra med att bygga upp en mer fungerande styrteknik för byggnader. Fastighetsbolaget i den egna förvaltningen  önskar ett driftstöd som på ett överordnat sätt kan samla in information eller teknisk data om en eller flertal fastigheter eller områden. Det ska vara insamlad information inom flertalet områden tex. energianvändning, om det går några larm i fastigheterna, data över kommande väderprognoser, myndighetskrav, regler mm. Idag finns inte detta som ett standardiserat system utan data kommer från flera olika system som måste analyseras var för sig.

Castellum arbetar med ett projekt som går under namnet 100-listan. Här listas fastigheter med förbrukning 100 kWh/m2 fastighetsenergi. Dessa har Castellum ett fokuserat arbete med för att sänka energimätetalet genom olika åtgärder. Man följer upp dessa fastigheter och jobbar med de kontinuerligt. Målet är att sänka förbrukning i 70% av dessa fastigheter till under 100 kWh/m2 fram till 2025.

Bakgrund

Castellum är ett svenskt börsnoterat företag som äger och förvaltar ca 750 fastigheter bestående av ungefär 1200 byggnader. Fastighetsbeståndet omfattar främst kommersiella lokaler som hyrs ut till olika verksamheter, bland dessa finns även en del lager och logistikcenter med stora ytor. Den totala uthyrningsbara ytan på fastigheterna uppgår till ca 6,3 miljoner kvadratmeter. Fastighetsbolaget finns representerad i hela Norden men främst i södra Sveriges regioner där kontoren täcker varierande affärsområden. Företagets framtida ambitionen är att Castellum ska bli Europas ledande och mest hållbara kommersiella fastighetsbolag, och det görs bland annat genom nytänkande och hållbar projektutveckling.

 

Energieffektivisering i offentlig förvaltning

Under hösten fick alla statliga myndigheter i uppdrag av regeringen att vidta energibesparings-åtgärder. Uppdraget innebär dels att omkring 200 statliga myndigheter själva ska vidta möjliga och lämpliga energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen där elanvändningen ska redovisas varje månad till Regeringskansliet, via Energimyndigheten, dels att länsstyrelserna i nära samverkan med Energimyndigheten har i uppdrag att erbjuda stöd till kommuner och regioner om energibesparings-åtgärder.

Vill du veta mer om energieffektivisering och besparing inom offentlig fastighetsförvaltning kan du hitta mer information i webbinarieserien som ligger på Energikontor Västs Youtubekanal (11 april 2023).

 

Text: Pedram Farhang Ströde.