Naturvårdsverket ser en hög potential för klimatinvesteringar inom industrin, transportsektorn och jordbruket, exempelvis i biogas, elektrifiering, cirkulära flöden, överskottsvärme, energieffektivisering, energikonvertering, vätgas, biokol, biodrivmedel och elektrobränslen.

Det är också värt att notera att Naturvårdsverket i denna omgång inte kommer att prioritera någon specifik typ av projekt. Istället kommer stödet att baseras på en bedömning av de deltagande projektens förväntade klimatnytta. Oavsett område eller projektets storlek, kommer de projekt som förväntas ha den största minskningen av växthusgasutsläpp per investerad krona att få stöd.