– Renovering av befintliga byggnader är en kritisk åtgärd för att minska utsläppen i EU och förbättra energieffektiviteten. Tyvärr är renoveringshastigheten i Europa för närvarande låg, och det krävs nyskapande lösningar för att påskynda denna process, säger Peter Berg, projektledare på Innovatum Science Park.

Automatiserar datainsamling

DecarbonAIte-​projektet introducerar en metod som nyttjar AI för att automatisera bedömningen av möjliga renoveringsåtgärder i fastigheter. Därigenom minskar osäkerhetsfaktorerna som är inblandade i renoveringsprocessen. Metoden bygger på en omfattande analys av offentliga data från tex lantmäteriet, energideklarationer, kostnadsdatabaser och livscykelanalyser (LCA) för att optimera och välja de mest effektiva renoveringsåtgärderna.

 – Med hjälp av den här metoden kan vi utvärdera olika renoveringslösningar utifrån kostnad, energi och klimatpåverkan. Verktyget kan arbeta i realtid och i stor skala, samtidigt som man kan ta fram en digital tvilling där man kan testa olika lösningar digitalt. Det är en treenighet, så ändrar man på en parameter, så får man svaren direkt på de två andra och slipper att räkna ut varje del; pengar, kilowattimmar och koldioxidbelastning på nytt.

”Vi ser fram mot att den här typen av tjänster utvecklas och kommersialiseras. Det är något branschen i stort kan dra nytta av på sikt” Andreas Skälegård, energi- och installationssamordnare, Uddevallahem

Testat hos Uddevallahem

Andreas Skälegård, energi- och installationssamordnare på Uddevallahem, som deltar i projektet DecabonAIte, menar att när metoden blir tillgänglig i ett användarvänligt verktyg, så kommer den att underlätta beslutfattandet.

 – Metoden kan till exempel ta fram mått på fönster från offentliga data och offentliga bilder, tex Google Streetview. Så om fem år, när jag tar in offert på fönster, om företagen nyttjar sådana här metoder, kan de ge mig snabb återkoppling på pris, energibesparing och klimatpåverkan. Det gör det effektivare på en större skala, vilket gör att det blir snabbare och enklare beslut och vi slipper skicka ut personer på plats, säger han.

Win-win för klimat och fastighetsägare

DecarbonAlte ser därmed ut att kunna bli en milstolpe i arbetet för att främja hållbara renoveringar av byggnader i stor skala och därigenom bidra till att nå målen för att bekämpa klimatförändringarna. Samtidigt skapas stor nytta för fastighetsbolagen som kan effektivisera sitt arbete.

 – Drivkraften är att öka förståelsen för vårt eget fastighetsbestånd, men framför allt för att detta är enda sättet att storskaligt kunna hantera EU:s stora renoveringsvåg. För att klara den storskalighet som det innebär, måste vi komma ifrån att jobba ”styckvis” med enskilda hus och i stället jobba snabbt med hela kvarter, bestånd eller stadsdelar. Vi ser fram mot att den här typen av tjänster utvecklas och kommersialiseras. Vi engagerar oss i detta för vi ser att det är något branschen i stort kan dra nytta av på sikt, säger Andreas Skälegård.