Energikontoren Sverige kommer under Almedalsveckan att delta i tre panelsamtal, varav ett är arrangerat av dem själva. Alla tre samtal har blivit märkta med Kraftkvinnornas jämställdhetsmärkning, en märkning som syftar till att belysa vikten av könsbalans i seminarier och främja för fler kvinnor i energibranschen.

Från Gnosjö till EU

Den 25 juni genomförs det första panelsamtalet, ”Från Gnosjö till EU” som arrangeras av Region Jönköpings län och fokuserar på näringslivets behov av ett tillförlitligt energisystem. Hur skapar vi ett konkurrenskraftigt näringsliv? Och vilka kort- och långsiktiga lösningar behövs för att möta företagens energiutmaningar och möjliggöra fortsatt omställning? Hur kan energiplaner möta näringslivets behov på bästa sätt? Det är frågor som kommer beröras i samtalet. Carlos Pettersson som är verksamhetsledare för Energikontor Norra Småland är med i samtalet.

-Under samtalet hoppas vi fånga upp näringslivets behov av lösningar på energiutmaningarna och hur vi tillsammans kan lyfta och möta dem, kommunalt, regionalt och hela vägen upp på EU-nivå, säger Carlos Pettersson.

Hur maximerar vi den regionala energiplaneringen?

Den 27 juni arrangerar Energikontoren Sverige panelsamtalet ”Hur maximerar vi den regionala energiplaneringen?” Detta samtal fokuserar på den snabba energiomställningen som kräver ökad lokal och regional planering av energi och energiinfrastruktur. Diskussionen kommer att handla om hur synergier kan hittas mellan nätägares utvecklingsplaner, lokala initiativ och regeringens uppdrag för regional energiplanering. Emelie Österqvist, styrelseledamot för Energikontoren Sverige och Energikontoret Östergötlands teamledare, är med på scen tillsammans med representanter från bland andra Energimyndigheten och Länsstyrelsen.

-För att maximera den regionala energiplaneringen behöver vi identifiera och främja synergier mellan olika aktörers planer och initiativ, så att vi ser var vi kan komplettera varandras analyser och var vi överlappar. Vi vill också diskutera hur vi kan arbeta proaktivt med energiomställningen, säger, Emelie Österqvist.

Energidelning – kan Sverige gå från sämst till bäst i klassen?

Panelsamtalet ”Energidelning – kan Sverige gå från sämst till bäst i klassen?”, är sist ut den 27 juni och arrangeras av Energicentrum Gotland. Samtalet kommer att undersöka hur Sverige kan förbättra sina lösningar för energidelning och integrera prosumenter i energisystemet. Trots att energidelning är en viktig del av ett hållbart energisystem har Sverige halkat efter bland EU medlemsländer och faktiskt blivit sämst i klassen. Diskussionen syftar till att hitta lösningar för att Sverige ska bli ledande inom energidelning. Johanna Lakso, ordförande för Energikontoren Sverige är moderator för detta samtal.

-Vi ser att energidelning kan bidra till att inkludera fler människor och aktörer i energiomställningen, men att det idag saknas förutsättningar för att göra detta på ett effektivt sätt. Vi vill med samtalet både fördjupa olika perspektiv på frågan och hitta vart vi ser gemensamma nyttor, säger Patrick Dahl, styrelseledamot i Energikontoren Sverige och verksamhetsledare på Energicentrum Gotland.

Uppmuntrar till dialog och möten

Energicentrum Gotland står också värd och arrangör för ett flertal panelsamtal kring energifrågor såväl i sina egna lokaler på Skeppsbron 24, som i Containerparken vid Kruttornet.

-Vår förhoppning är självklart att möta många energiintresserade och uppmuntrar att komma förbi och prata med oss och våra kollegor, om man är på plats i Almedalen, avslutar Johanna Lakso.

 


Från Gnosjö till EU
25 juni kl. 15:30-16:15 – Plats: Strandvägen, H533, ”Mötesplats Jönköpings län”

Hur maximerar vi den regionala energiplaneringen?
27 juni kl. 09.00-09.45 – Plats: Skeppsbron 24, Björkanderska, ”Energicentrum Gotland, ingång från innergården”

Energidelning – kan Sverige gå från sämst till bäst i klassen?
27 juni kl. 14.00-15.00 – Plats: Containerparken, Kruttornet