Ställ krav för hållbart byggande!

Vad är livscykelanalys i byggprocessen? En livscykelanalys, LCA, studerar det planerade byggets miljö- och klimatpåverkan över livscykelns olika skeden. LCA …

Läs mer