Personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan knytas till en enskild levande individ – direkt eller indirekt. När och hur personuppgifter får användas regleras i dataskyddsförordningen (GDPR). Innovatum AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi samlar in inom ramen för Biogas Väst.

Innovatum AB är en offentlig verksamhet med ett regionalt uppdrag att bidra till att stärka näringslivet i Västsverige och väcka nya generationers nyfikenhet för teknisk och kreativ industri. Vi behandlar sådana personuppgifter som behövs för att kunna utföra våra uppdrag.

Vi lagrar personuppgifter (namn, befattning, e-post, telefonnummer och eventuella bilder) under den tiden du samverkar med oss i projekt, nätverk eller andra aktiviteter.

Vi lagrar personuppgifter (namn, telefon, e-post och eventuella matpreferenser) som lämnas i samband med anmälningar till event som workshoppar, seminarier eller konferenser. Uppgifterna sparas så länge det krävs för administration och redovisning samt i de fall vi bedömer att du, utifrån din yrkesroll, har intresse av fortsatt information från oss.

Vi lagrar också namn och e-post som lämnas i samband med anmälan till våra nyhetsbrev eller e-postutskick. När du avanmäler dig tar vi bort dina personuppgifter.

Utifrån din yrkesroll kan vi också hämta personuppgifter från andra källor, som din arbetsgivare eller offentligt tillgängliga register när vi bedömer att du kan vara intresserad av våra projekt, nätverk eller arrangemang.

Dina personuppgifter kan komma att hanteras av Innovatums personuppgiftsbiträden när vi samverkar med andra kring arrangemang och aktiviteter.

Innovatum omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, kan vara allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut till den som begär det.

Vilka rättigheter har du?

Om du har frågor kring vår hantering av personuppgifter eller vill avregistrera dig, är du välkommen att höra av dig till oss, www.innovatum.se

Eventuell förfrågan om radering av uppgifter prövas mot gällande lagstiftning. Uppgifter som måste sparas enligt arkivlagen har vi till exempel inte rätt att radera.