Energikontor Väst månar om att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter enligt europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om dina rättigheter nedan.

Energikontor Väst månar om att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter enligt europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om dina rättigheter nedan.

Personuppgiftsansvarig: Energikontor Väst
Kontakt: info@energikontorvast.se

PERSONUPPGIFTER

När du använder vår hemsida eller lämnar information om dig till oss godkänner du att vi sparar dina personliga uppgifter i de system vi använder för att utföra vårt arbete och fullgöra våra plikter gentemot finansiärer och myndigheter, eller för att göra ditt besök på vår hemsida smidigare och enklare. Dina personuppgifter sparas inte längre än nödvändigt.

Dina personuppgifter delas endast med tredje part för att fullgöra avtal eller rättslig förpliktelse, med projektfinansiärer i samband med rapportering och med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Personuppgift som skickas till projektfinansiärer inom EU-program kan komma att skickas till tredje land.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?

Ditt namn, ditt telefonnummer, din e-postadress, ditt IP-nummer, ett identifierbart foto, en videofilm där du medverkar – alla uppgifter som sparas i en fil eller ett register som kan identifiera dig som person räknas som en personuppgift.

VARFÖR BEHANDLAR VI DIN PERSONLIGA INFORMATION?

Vi behandlar informationen för att administrera, tillhandahålla och analysera användningen av våra tjänster och uppdrag.

  • För att kunna skicka dig något av våra nyhetsbrev. Avregistreringslänk finns längst ner i alla våra nyhetsbrev.
  • För att kunna svara på epost som skickas till oss.
  • För att kunna organisera seminarier, möten och utbildningar, eller andra projektaktiviteter.
  • För att kunna informera om vår verksamhet på möten/seminarier, via vår hemsida eller sociala medier eller andra relevanta sammanhang
  • För att kunna rapportera aktiviteter inom de projekt vi driver, vilket är ett krav från projektfinansiärerna. Vi sparar personuppgifterna som samlas in inom ett projekt så länge som finansiärerna kräver, vilket är olika länge för olika finansiärer, samt så länge bokföringslagen kräver det vilket är upp till sju år. Finansiärer är till exempel EU:s struktur- eller regionalfonder, nationella myndigheter, regionala aktörer som regioner eller länsstyrelser.
  • För att kunna sammanställa statistik och analysera trafiken på hemsidan, samt för teknisk administration och utveckling av hemsidan.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Energikontor Väst. Om dina personuppgifter är felaktiga kan du begära att uppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

I enlighet med Dataskyddsförordningen behandlar Energikontor Väst personuppgifter. Behandlingen sker med uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke som legal grund. Samtycke kan när som helst återtas.

COOKIES

Du lämnar ditt samtycke till att vi placerar cookies på din dator, om din webbläsare är inställd på att tillåta cookies. Du tar tillbaka ditt samtycke genom att ändra webbläsarens inställning.

En cookie är en liten fil som webbplatsen du besöker sparar i din dator. Nästa gång du besöker samma webbplats vet den att du varit där tidigare, och kan minnas val du tidigare gjort och information du fyllt i. Syftet är att det ska bli enklare och snabbare att surfa. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en besökarens surfande. Hållbar Utveckling Väst sparar ingen personlig information via cookies.

Du kan också ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker spara en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.

Vi använder Google Analytics för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen. Statistikverktygets cookie innehåller ingen information om vem besökaren är. Informationen som skapas av dessa cookies genom din användning av webbplatsen vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA.

På webbplatsen har vi på vissa sidor bäddat in filmer från vår YouTube-kanal. Filmerna visas med Youtubes filmspelare och när filmerna spelas upp används cookies av youtube.com. Vi bäddar in och länkar till bland annat Facebook och Twitter.

TILLSYNSMYNDIGHET

Du har rätt att vända dig till Datainspektionen med klagomål om du anser att dina personuppgifter behandlats på ett felaktigt sätt. Datainspektionen är tillsynsmyndighet avseende behandlingen av personuppgifter.

FRÅGOR

Har du frågor om eller synpunkter på vår webbplats kontakta info@energikontorvast.se