Tillgänglighet för energikontorvast.se

Energikontor Väst som är en del av Innovatum AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur energikontorvast.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från videum.se som inte är tillgängligt för dig, kan du skicka e-post till info@energikontorvast.se eller ringa 0470-72 33 00. Svarstiden på e-post är normalt en arbetsdag.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är endast delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Kompletta beskrivande alt-texter och bildbeskrivningar saknas.
  • Länkbeskrivningar kan göras tydligare.
  • Textning och syntolkning på filmer saknas.
  • Översyn av tillgänglighet för alla typer av dokument ej genomförd.
  • Bilder som innehåller text kommer att ersättas med text eller kompletteras med beskrivande text för uppläsning.

Vår ambition är att löpande arbeta med och förbättra alla kända tillgänglighetsproblem på sajen.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning. Senaste bedömningen gjordes den 11 november 2020.

Webbplatsen publicerades den 16 november maj 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 11 november 2020.