Kommunnätverk för hållbar utveckling

Här kan du läsa mer om en del av det vi arbetar med i nätverket
Studiebesök på Marina återvinningscentralen i Sotenäs, en viktig del i symbiosklustret i Sotenäs.

Industriell symbios – hållbarhet på riktigt!

Drivna målinriktade företagare tillsammans med Sotenäs kommun vände den lokala industrins negativa miljöpåverkan till en strategi för lokal och hållbar utveckling. Idag har kommunen ett Symbioscentrum och symbiosen i Sotenäs är Sveriges kanske bästa exempel på cirkulär ekonomi. Samarbete är nyckeln. Alla måste vilja åt samma håll och vara problemlösningsorienterade.

Matavfall het potatis för ökad biogasproduktion

Under onsdagen och fredagen ordnade Biogas Väst dialogmöten i Fyrbodal och Borås-Sjuhärad för att belysa frågan om regionens matavfall. Det var en bred uppslutning av deltagande med kommunala klimatstrateger, politik, avfalls- och energibolag, näringslivsutvecklare och akademi.

Fika i gröna med naturvårdsgruppen

Uppskattat nätverk stärker och utvecklar kommunernas hållbarhetsarbete

I närmare 15 år har Kommunnätverket för hållbar utveckling bidragit till att stärka och utveckla de medverkande kommunernas hållbarhetsarbete. Nätverket ses som en viktig plattform och resurs för kommunerna i deras miljö- och klimatarbete och underlättar dessutom samverkan dem emellan.

Kan offentlig upphandling användas för att nå klimatmålen?

Flera intressanta föreläsare fyllde förmiddagen med konkreta verktyg och allmänna råd till deltagarna under webbinariet ”Klimatkrav i upphandling”. Där fokus låg på hur en kommun kan organisera sig för att kunna arbeta med klimatkrav vid upphandling och vikten av uppföljning.

Kan koldioxidbudgetar få fler att greppa miljömålen?

Hur kan lokala koldioxidbudgetar hjälpa Sverige att nå de nationella klimatmålen? Och är koldioxidbudgetar ett bra verktyg för att skapa förståelse för och förankra den lokala miljöpolitiken. Två viktiga frågor som diskuterats i kommun13nätverket för hållbar utveckling.