Kalendarium

Ni missar väl inte våra event?
 • 15apr2021
  Klimat2030, Webbinarie

  Kommunernas klimatlöfte 16: Solel

  Solenergi bidrar till både regionala och nationella energi- och klimatmål. Detta webbinarium arrangeras av Sol i Väst som är en regional samverkansplattform för solenergibranschen vilken drivs av Energikontor Väst. Här samlas kommuner, fastighets- och markägare, energibolag samt marknadsaktörer för att tillsammans arbeta för det gemensamma målet att öka utnyttjandet och av solen som energikälla i Västra Götaland.
 • 15apr2021
  Webbinarie, Projekt

  Så gör du rätt energiåtgärder vid renoveringen!

  Behovet att energieffektivisera fastigheter är stort och särskilt i äldre byggnader finns mycket att göra. Detta webbinarie handlar om energirenovering. Vi ger exempel på hur arbetet kan bedrivas och vi delar erfarenheter från genomförda projekt inom energirenovering.
 • 28apr2021
  Webbinarie, Projekt

  Välj arkitektur, design och lösningar för hållbara byggnader

  Vi sätter fokus på byggnaden. Vad definierar egentligen en hållbar byggnad? Det är många perspektiv att beakta. Krav, kriterier och egenskaper som måste uppfyllas men också frihet att balansera och göra prioriteringar.
 • 19maj2021
  Webbinarie

  Sol – från kvadratmeter till hektar

 • 26maj2021
  Webbinarie

  Nätverksträff för Energi- och klimatrådgivningen Stenebyskolan Dalsland

  Vi planerar ett gemensamt besök med uppföljande energirådgivning på Stenebyskolan i Bengtsfors, Dalsland under våren.