Webbinariet handlar om systematiskt energiarbete och om arbetet med energikartläggning. En logisk start för en serie av kommande aktiviteter.

Chalmers Industriteknik, CIT, berättar om hur ett systematiskt arbete bygger grund för uthållig energieffektivisering och om hur energikartläggning är ett verktyg för att identifiera förbättringspotentialer. Då det är krav på att utföra energikartläggning får vi veta mer om vad lagen innebär, reglerna kring den och den vägledning som finns tillgänglig.

Två tillverkande företag, Dafgårds och GKN Aerospace berättar om sitt energiarbete. Vi får höra om energisparplaner och om lönsamma åtgärder efter genomförd energikartläggning.

För vem?

Målgruppen för denna aktivitet är de som arbetar med energi- och miljöfrågor inom teknik, drift och underhåll, eller som har ansvaret för produktion eller verksamhet. Detta webbinarium kommer att följas av fler aktiviteter där vi arbetar behovsorienterat och i dialog med de företag som deltar.

Agenda

09.00 – Inledning av Peter Berg från Energikontor Väst

Systematiskt energiarbete – grunden för uthållig energieffektivisering

Ingrid Nyström, från CIT, ger oss en introduktion till ämnet och exempel på hur arbetet kan göras stegvis från en enklare nivå mot ett fullständigt system för energiledning.

Systematiskt energiarbete i praktiken

Johan Stern berättar om hur de på Dafgårds arbetar med energisparplaner som en del i det systematiska energiarbetet. I Energisparplanen tar man hand om och prioriterar besparingsmöjligheter, exempelvis från energikartläggningen.

Energikartläggning i perioden 2020 – 2023  – Vad gäller?

Per-Åke Franck, från CIT, berättar kort om kravet på energikartläggning. Lagen och reglerna gäller de större företagen medan olika vägledningar ger stöd och input för bredare tillämpning.

Digitaliserad mätdatainhämtning – en lönsam åtgärd efter kartläggning

Bo Larsson, från GKN Aerospace, berättar om hur deras energikartläggning ledde fram till översyn av ett stort antal mätare för el och media. Digitaliserad mätdatainhämtning och kopplingar till överordnade system ger nu nya möjligheter att spara energi. Investeringarna kunde göras med visst stöd från Energiklivet.

Gemensam diskussion och möjlighet till frågor
Summering och nästa steg

 

Så kan vi på Energikontor Väst hjälpa er

Energikontor Väst är en opartisk aktör utan kommersiella intressen. Vi hjälper företag och offentliga organisationer med inledande energirådgivning, men inte på konsultnivå.

Vi har goda kontakter med privata aktörer inom energiområdet och med offentliga aktörer så som Energimyndigheten, Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen (VGR). Vi samarbetar också med energi- och klimatrådgivarna ute i kommunerna.

Slutligen har vi bra koll på stöd för konsultation och finansiering och kan bedöma om dina behov matchar eventuella krav.

 

Projektet finansieras av:

Logotype Västra Götalandsregionen